10/2016

Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný novým rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizon 2020, v časti – Marie Sklodowska-Curie actions. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním.

Odkaz na celý článok: Celoeurópska iniciatíva a projekt Researchers´s night

Aktuality

Utorok s chémiou na TVT 2016! 18.Oct 2016

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR Vás pozýva na podujatie  Utorok s chémiou, ktoré Vám priblíži chémiu v každodennom živote. Podujatie je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016.

Extrapolácie 2016: Panelová diskusia na tému etiky a informatiky 17.Oct 2016

Pozývame vás na panelovú diskusiu na tému Informatika – dobrý sluha ale zlý pán (Etické problémy v súvislosti s rozvojom informatiky a informačných technológií). Panelová diskusia sa uskutoční dňa 19. 10. 2016 od 10.00 do 12.00 hod. vo Výpočtovom stredisku SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava.

 

Grancis Gurry navštívi Slovensko 17.Oct 2016

Generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) Francis Gurry navštívi Slovensko. Dňa 20. 10. 2016 sa uskutoční jeho prednáška, na ktorú vás srdečne pozývame.

Konferencia o ochrane súkromia a osobných údajov 10.Oct 2016

Dňa 1. decembra sa uskutoční 7. výročná konferencia o ochrane osobných údajov pod názvom Data Protection and Privacy Conference.

Gender Summit 2016 10.Oct 2016

V dňoch 8. 11. 2016 až 9. 11. 2016 sa v Európskom parlamente v Bruseli koná už šiesty ročník konferencie Gender Summit 2016.

Pozvánka na prednášku v rámci konferencie REinEU2016 06.Oct 2016

Pozývame vás na prednášku, ktorá sa uskutoční v Košiciach pod názvom Energy, Water and Environmental Footprint Interactions: Sustainability Implications for the Major Economy Sectors of Europe and Worldwide.Táto prednáška  je jednou z aktivít hlavného podujatia  Predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ, konferencie REinEU2016.

Konferencia: How to best attract talented researchers? 05.Oct 2016

Dňa 24. januára 2017 sa koná v Brne regionálna konferencia How to best attract talented researchers, ktorú organizuje Európska komisia (EK) spoločne s MŠMT a Slovenským ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

Pozvánka na jedno z najvýznamnejších podujatí Reindustrializácia EÚ 2016 04.Oct 2016

Viac ako 1000 významných expertov a predstaviteľov priemyslu z celého sveta sa stretne 26. – 28. októbra 2016 v Bratislave na prestížnom podujatí Re-Industrialisation of EU 2016. Nenechajte si ujsť šancu byť medzi nimi!

REinEU2016: pozvánka na prednášku Current trends in ICT 20.Sep 2016

Pozývame  vás na prednášky zahraničných expertov z National University of Ireland Galway (Ireland), Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Germany), Dublin Institute of Technology (DIT) (Ireland), Tampere University of Technology (Finland) zamerané na tému "Current trends in ICT".

REinEU2016: pozvánka na prednášku Dr. Tomka 20.Sep 2016

Pozývame  vás na prednášku Dr. Martina Tomka, z University of Melbourne, Australia (Department of Infrastructure Engineering) pod názvom "Supporting Interactions between People and Cities".

Všetky aktuality

Tlač
Noc výskumníkov 2016 v Bratislave, Stará tržnica

Využívate aktivity Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti?

Áno
Nie