7/2016

Dňa 1. 7. 2016 začína predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ.

Celý článok

Aktuality

Spolupráca Rakúskej akadémie vied a Slovenskej akadémie vied 19.Jul 2016

V pondelok 18. júla 2016 navštívil Slovenskú akadémiu vied predseda Rakúskej akadémie vied prof. Anton Zeilinger s manželkou.

Výzva vypísaná EK na ceny pre projekty v oblasti energetiky 15.Jul 2016

Európska komisia s cieľom podporiť inovácie a nájsť riešenia problémov v oblasti energetiky vyhlásila  výzvu  na ceny pre projekty v oblasti energetiky. Jednou z nich je aj Horizon prize for Integrated Photovoltaic Energy System  s hodnotou 750 tis EUR.

Zoznam významných podujatí oblasti podnikania, výskumu, vzdelávania, technológií a inovácií 14.Jul 2016

Zoznam významných podujatí, ktoré sú otvorené aj pre odbornú verejnosť s prepojením na oblasti podnikania, výskumu, vzdelávania, technológií a inovácií počas predsedníctva SR prináša InnoNews.

Ako brexit ovplyvní stratégiu pre vedu v budúcom rámcovom programe EÚ 08.Jul 2016

Dňa 12. októbra 2016 organizuje Science | Business v Bruseli networkingovú konferenciu o stratégii pre vedu Európa 2030 a budúci rámcový program: Research Strategies: Europe 2030 and next Framework Programme – bližšie informácie pozri tu.

Slovensko sa ujalo predsedníctva v Rade Európskej únie 04.Jul 2016

Slovensko sa 1. júla 2016 ujalo predsedníctva v jednej z najvýznamnejších inštitúcií EÚ – Rade Európskej únie. V predvečer, vo štvrtok 30. júna 2016, vláda SR schválila šesťmesačný program slovenského predsedníctva.

Kalendár hlavných podujatí počas SK PRES 2016 01.Jul 2016

Dňa 1. 7. 2016 začína predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ. Stiahnite si kalendár hlavných podujatí na stránke SK PRES 2016.

Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy Slovenskej republike – doterajší vývoj a aktuálny stav, perspektívy 28.Jun 2016

Dňa 28. júna 2016 sa uskutoční na  Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach vedecká konferenciu na tému: „Európska únia a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike – doterajší vývoj a aktuálny stav, perspektívy.“

Predstavenie Európskej rady pre výskum – ERC DAY IN SLOVAKIA 10.Jun 2016

Dňa 20. júna 2016 sa na Univerzite Komenského uskutoční predstavenie Európskej rady pre výskum – ERC DAY IN SLOVAKIA, ktorého cieľom bolo  predstaviť samotnú ERC, jej aktivity, aktuálne a pripravované výzvy, ako aj skúsenosti výskumníkov a hodnotiteľov s ERC projektmi.

Workshop: Modelová schéma podpory kariérneho rozvoja výskumníkov pre Slovensko 03.Jun 2016

Pozývame vás na pracovný workshop, zameraný na tému kariérneho rozvoja výskumníkov, organizovaný v rámci projektu REFLEX.Cieľom projektu je podpora procesu poskytovania služieb kariérneho rozvoja na výskumných inštitúciách a vytvorenie modelu, použiteľného v prípadoch rozmanitých kariérnych dráh.

Medzinárodná vedecká e-konferencia ISeC 2016 03.Jun 2016

Medzinárodná interdisciplinárna vedecká konferencia ISeC 2016, ktorá sa uskutoční v termíne 11. 7. – 15. 7. 2016, je určená pre študentov doktorandského štúdia a vedeckých pracovníkov. Jej cieľom je umožniť predstaviť výsledky vedecko-výskumnej práce odbornej komunite.

Všetky aktuality

Tlač
fotografie z Jarnej školy doktorandov UPJŠ 2016

Využívate aktivity Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti?

Áno
Nie