7/2016

Dňa 1. 7. 2016 začína predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ.

Celý článok

Aktuality

Výzva na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedeckovýskumných pracovísk formou inovačných voucherov 17.Aug 2016

Podnikatelia sa môžu do 16. septembra 2016 uchádzať o inovačné vouchre na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedeckovýskumných pracovísk. Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 10. 08. 2016  výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie tejto formy dotácie.

Septembrové podujatia MŠVVaŠ v rámci SK PRES 11.Aug 2016

Na mesiac september MŠVVaŠ pripravuje v rámci SK PRES ďalšie štyri podujatia.

Výzva EK Cena Horizon: Ako optimálne predpisovať antibiotiká 05.Aug 2016

Európska komisia s cieľom podporiť inovácie a nájsť riešenia problémov v oblasti zdravotníctva  vyhlásila  výzvu  na ceny pre projekty aj  z  oblasti zdravotníctva. Jednou z nich je aj Cena Horizon: Ako optimálne predpisovať antibiotiká. Nájdite a vyhrajte!

IKT hráči v Bratislave na ICT Proposers Day 04.Aug 2016

Bratislave sa koncom septembra bude konať stretnutie tých, čo chcú uspieť v oblasti ICT programu Horizont 2020. Očakávame viac než 1000 účastníkov z vyše 30 krajín. Podujatie je bezplatné. Zaregistrujte sa čo najskôr! 

Výzva na podporu inovácií a technologického transferu 04.Aug 2016

Cieľom výzvy, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR, je podporiť projekty zamerané na zvyšovanie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne v podnikoch.

Spolupráca a financovanie výskumníkov v Dunajskom regióne 02.Aug 2016

Pre výskumníkov zo Slovenska, Rakúska, Česka a Srbska je do 30.9.2016 otvorená výzva na predkladanie návrhov na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce v Dunajskom regióne. Projekty sú určené na pokrytie mobilitných výdavkov.

Prehľad podujatí v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ v septembri 2016 26.Jul 2016

Podujatia, ktoré sú otvorené aj pre odbornú verejnosť  z oblasti podnikania, výskumu, vzdelávania, technológií a inovácií.

Spolupráca Rakúskej akadémie vied a Slovenskej akadémie vied 19.Jul 2016

V pondelok 18. júla 2016 navštívil Slovenskú akadémiu vied predseda Rakúskej akadémie vied prof. Anton Zeilinger s manželkou.

Výzva vypísaná EK na ceny pre projekty v oblasti energetiky 15.Jul 2016

Európska komisia s cieľom podporiť inovácie a nájsť riešenia problémov v oblasti energetiky vyhlásila  výzvu  na ceny pre projekty v oblasti energetiky. Jednou z nich je aj Horizon prize for Integrated Photovoltaic Energy System  s hodnotou 750 tis EUR.

Zoznam významných podujatí oblasti podnikania, výskumu, vzdelávania, technológií a inovácií 14.Jul 2016

Zoznam významných podujatí, ktoré sú otvorené aj pre odbornú verejnosť s prepojením na oblasti podnikania, výskumu, vzdelávania, technológií a inovácií počas predsedníctva SR prináša InnoNews.

Všetky aktuality

Tlač