2017

3/2017 01. 03. 2017

Spoločenské a Humanitné vedy tvoria v poradí posledné dve zo základných šiestich skupín odborov vedy a techniky definovaných Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej slovenskej legislatívy, ktorá upravuje oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja.

Celý článok o elektronických informačných zdrojoch pre oblasť spoločenských a humanitných vied dostupných v CVTI SR si môžete prečítať tu.

Viac o databázach nájdete aj vo februárovom čísle a v staršom čísle Vedeckého kaleidoskopu (11/2016).

2/2017 01. 03. 2017

Jednou z aktivít špecializovanej vedeckej knižnice, ktorá je súčasťou CVTI SR je zabezpečenie prístupu do elektronických informačných zdrojov (EIZ).
EIZ predstavujú vedeckú a odbornú literatúru v elektronickej forme, vrátane nástrojov pre ich efektívne využívanie (discovery systém), ako aj nástroje na hodnotenie vedy a výskumu. Od novembra 2016 uverejňujeme vo VK informácie o jednotlivých databázach v rubrike informačné zdroje. V mesiaci február je ďalšie pokračovanie informáciou o Elektronických informačných zdrojoch pre oblasť pôdohospodárskych vied, ktoré sú  dostupné v CVTI SR.

Viac o databázach nájdete v staršom čísle Vedeckého kaleidoskopu (11/2016)

1/2017 01. 02. 2017

Vedecký kaleidoskop vo forme elektronických novín vytvára informačný priestor pre všetkých, ktorých zaujíma svet slovenskej vedy a techniky, jej propagácia a popularizácia. Vytvára priestor pre Vás.

Nahliadnite preto do nášho spoločného kaleidoskopu a vnímajte krásu farieb a rôznorodosti vedeckého diania na Slovensku.

Za Vašu čitateľskú priazeň aj v roku 2017 ďakuje redakcia.

Elektronické informačné zdroje pre oblasť spoločenských a humanitných vied dostupné v CVTI SR

Využívate aktivity Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti?

Áno
Nie