2017

9/2017 19. 09. 2017

8/2017 31. 08. 2017

7/2017 01. 08. 2017

6/2017 01. 07. 2017

Full article: Scientist of the Year SR 2016

3/2017 31. 03. 2017

2/2017 01. 03. 2017

1/2017 01. 02. 2017

Využívate aktivity Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti?

Áno
Nie