1/2017

Vedecký kaleidoskop vo forme elektronických novín vytvára informačný priestor pre všetkých, ktorých zaujíma svet slovenskej vedy a techniky, jej propagácia a popularizácia. Vytvára priestor pre Vás.

Nahliadnite preto do nášho spoločného kaleidoskopu a vnímajte krásu farieb a rôznorodosti vedeckého diania na Slovensku.

Za Vašu čitateľskú priazeň aj v roku 2017 ďakuje redakcia.

Aktuality

Bezplatný prístup na internet vo verejných priestoroch EÚ 14.Sep 2017

Európsky parlament schválil 12. 9. 2017  finančnú podporu pre vytváranie bodov bezplatného bezdrôtového prístupu na internet vo verejných priestoroch v EÚ. Pilotný projekt by mal zabezpečiť bezplatné bezdrôtové pripojenie na internet v miestnych strediskách verejného života vrátane vonkajších priestorov prístupných širokej verejnosti, medzi ktoré patria napríklad knižnice, úrady či nemocnice.

Cena pre ženy inovátorky (EU Prize for Women Innovators) 11.Sep 2017

Európska komisia  hľadá inovátorku pre rok 2018. Hlavná cena až 100 tisíc eur. Európska komisia ocení najlepšie podnikateľky, ktoré úspešne zaviedli na trh inováciu s podporou verených alebo súkromných finančných zdrojov. Víťazkám budú udelené 4 ceny od 20 do 100 tisíc eur. Prihlášky je možné podať do 15. 11. 2017.

Poslanci schválili zákon o VVI 07.Sep 2017

Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok 7. septembra posunuli návrh zákona o verejnej výskumnej inštitúcií do tretieho čítania a následne ho schválili. Po niekoľkoročnom úsilí príprav tejto legislatívy sa  akadémií definitívne otvorila cesta transformácie ústavov zo štátnych na verejnoprávne subjekty.

Súťaž videoklipov k téme „bioeconomy“ 04.Sep 2017

V dňoch 14. – 17. 11. 2017 realizuje Európska komisia v Bruseli Informačný týždeň pri príležitosti otvorenia nových výziev programu H2020 – SC2. V rámci informačného týždňa sa dňa 16. 11. 2017 uskutoční otvorené stretnutie, aby sa predstavila revidovaná Európska stratégia – Akčný plán pre bioekonomiku.

Nový Európsky portál investičných projektov (EIPP) 30.Aug 2017

Ste navrhovateľ projektov so sídlom v EÚ a hľadáte potenciálnych investorov na globálnej úrovni? Zaregistrujte svoj projekt na Európskom portáli investičných projektov (EIPP) a zvýšte jeho viditeľnosť v rámci rozsiahlej siete medzinárodných investorov. Začnite už dnes – predložte svoj projekt.

Inštitúcie a organizácie už môžu nominovať vedcov na Ceny za vedu a techniku v roku 2017 30.Aug 2017

Udeľovanie Ceny za vedu a techniku sa stalo tradičnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Oceňovanie sa koná už od roku 2014, kedy nahradilo dovtedy udeľovanú Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vybraní kandidáti budú ocenení v rámci slávnostného galavečera konaného počas Týždňa vedy a techniky 2017. MŠVVaŠ SR už spustilo prijímanie nominácií.

Vráťme školstvu racionalitu 23.Aug 2017

Dnes je 240. výročie vydania nariadenia o reorganizácii školstva na našom území „Ratio educationis“  Máriou Teréziou (22. august 1777). Na najnovšom blogu Roberta Redhamera nájdete zamyslenie sa nad slovenským školstvom.

Zhrnutie odborných faktov k medializovanej téme výziev z OPVaI 16.Aug 2017

Zhrnutie odborných faktov k medializovanej téme výziev z OPVaI z Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR.

V rámci zrušenej výzvy neexistujú úspešní uchádzači 15.Aug 2017

Vzhľadom na zavádzajúce informácie o výzve na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja (DSV), ktorú sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan rozhodol zrušiť, uvádzame technicky správnu informáciu z portálu MŠVVaŠ SR.

Projekty uchádzajúce sa o podporu z EÚ zdrojov budú verejne odprezentované 15.Aug 2017

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan rokoval v pondelok 14. augusta 2017 so zástupcami univerzít, Slovenskej akadémie vied a Klubu 500. Partneri sa na stretnutí dohodli na intenzívnejšej spolupráci v oblasti čerpania eurofondov určených na výskum. Dohodnuté opatrenia v tejto oblasti majú názov Otvorená veda. Novinkou budú verejné prezentácie projektov, ktoré sa uchádzajú o podporu z EÚ zdrojov, úprava systému hodnotenia projektov, rovnako ako zvýšené nároky na odborných hodnotiteľov. 

Všetky aktuality

Tlač