1/2017

Vedecký kaleidoskop vo forme elektronických novín vytvára informačný priestor pre všetkých, ktorých zaujíma svet slovenskej vedy a techniky, jej propagácia a popularizácia. Vytvára priestor pre Vás.

Nahliadnite preto do nášho spoločného kaleidoskopu a vnímajte krásu farieb a rôznorodosti vedeckého diania na Slovensku.

Za Vašu čitateľskú priazeň aj v roku 2017 ďakuje redakcia.

Aktuality

Ponuka doktorandského štúdia na FMFI UK Bratislave 20.Mar 2017

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave hľadá kvalifikovaných záujemcov a záujemkyne o štúdium doktorandských programov ponúkaných fakultou. Záverečný termín podávania prihlášok je 30. apríla 2017.

 

Deň inžinierov a technikov Slovenska 2017 16.Mar 2017

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) organizuje dňa 17. marca 2017 (piatok) o 10.00 hod. tlačovú besedu, ktorá sa uskutoční v Dome ZSVTS, Koceľova 15, v Bratislave.

Výskumná agentúra začala zazmluvňovať tzv. fázované projekty 07.Mar 2017

Koncom februára 2017 začala Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie uzatvárať zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci výzvy na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (kód OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02) s celkovou alokáciou 5,9 milióna eur na výzvu.

Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2016 06.Mar 2017

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 1. marca 2017 desiaty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2016". Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 13. apríla 2017.

Získaj štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike. 22.Feb 2017

Nemecká nadácia pre životné prostredie – Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) ponúka absolventom inžinierskeho stupňa štúdia možnosť získať štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike. Výška štipendia je 1060 € mesačne.

TechSummit Bratislava 2017 13.Feb 2017

TECHSummit & Gadget Expo Bratislava 2017 je dvojdňová konferencia spojená s výstavou, ktorá sa uskutoční 11. až 12. mája 2017 v Bratislave.

Súťaž pre startupy – „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ 07.Feb 2017

Startup centrum TUKE vám ponúka možnosť zapojiť sa do súťaže inovatívnych nápadov, projektov a podnikateľských riešení.

Kongres genderovej rovnosti (SGEC 2017) 06.Feb 2017

V dňoch 8. 6. – 9. 6. 2017  sa v Berlíne uskutoční Kongres genderovej rovnosti (SGEC 2017).

Seminár EK k finančným pravidlám pre projekty H2020 v CVTI SR 06.Feb 2017

Pozývame Vás na celodenný  seminár v rámci komunikačnej kampane Európskej komisie k finančným pravidlám pre H2020, ktorý sa uskutoční 7. 2. 2017 v CVTI SR na Patrónke.

Zasadnutie Skupiny na vysokej úrovni iniciatívy EUREKA a Eurostars 2 25.Jan 2017

V dňoch 17. 1. – 18. 1. 2017 sa uskutočnilo  v Bruseli, Belgicko, zasadnutie Skupiny na vysokej úrovni inciatívy EUREKA a programu Eurostars 2.

Všetky aktuality

Tlač
Elektronické informačné zdroje pre oblasť spoločenských a humanitných vied dostupné v CVTI SR

Využívate aktivity Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti?

Áno
Nie