V rozpočte sa nepočíta s plánovaným zvyšovaním platov učiteľov

10. 10. 2017

This article is available only in Slovak language.
The original article can be found on following link:

V rozpočte sa nepočíta s plánovaným zvyšovaním platov učiteľov

Translate Slovak language version of this article to English by Google translate

Keywords:
education, economy

Areas:
Social Sciences

Print