2/2017

Jednou z aktivít špecializovanej vedeckej knižnice, ktorá je súčasťou CVTI SR je zabezpečenie prístupu do elektronických informačných zdrojov (EIZ).
EIZ predstavujú vedeckú a odbornú literatúru v elektronickej forme, vrátane nástrojov pre ich efektívne využívanie (discovery systém), ako aj nástroje na hodnotenie vedy a výskumu. Od novembra 2016 uverejňujeme vo VK informácie o jednotlivých databázach v rubrike informačné zdroje. V mesiaci február je ďalšie pokračovanie informáciou o Elektronických informačných zdrojoch pre oblasť pôdohospodárskych vied, ktoré sú  dostupné v CVTI SR.

Viac o databázach nájdete v staršom čísle Vedeckého kaleidoskopu (11/2016)

Aktuality

IT Fitness test 2017 – ostáva už len 5 dní 27.Jun 2017

Do konca ostrého testovania vo veľkom teste IT zručností Slovákov – IT Fitness test 2017 – ostáva už len 5 dní. Šancu zapojiť sa má každý bez ohľadu na vek či profesiu. Po absolvovaní získa každý účastník certifikát, ktorý dokazuje úroveň jeho IT zručnosti a môže ho priložiť k svojmu CV pri uchádzaní sa o zamestnanie.

Výstava fotografií ANTARKTÍDA 2017 15.Jun 2017

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach a Kaštieľ v Krásnej nad Hornádom Vás pozývajú na výstavu fotografií prof. RNDr. Martina Bačkora, DrSc.: ANTARKTÍDA 2017. Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční v pondelok 19. 6. 2017 o 12.00 hod. v priestoroch kaštieľa za účasti autora fotografií a dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD.

 

Seminár o vyučovaní duševného vlastníctva na univerzitách 09.Jun 2017

Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV SR) a Centrom vedecko‐technických informácií SR (CVTI SR) pozývajú zástupcov akademickej obce, doktorandov, študentov a všetkých, ktorí majú záujem o problematiku duševného vlastníctva na seminár s témou Vyučovanie duševného vlastníctva na univerzitách.

Slovenská veda v Bruseli 06.Jun 2017

Dňa 31. 5. 2017 sa v Bruseli konal Science evening, ktorý organizoval SLORD na pôde Stáleho zastúpenia SR  pri EÚ. Cieľom podujatia je predstaviť zahraničnému publiku špičkových slovenských vedcov a ich výskum.

Obehové hospodárstvo v krajinách V4 – konferencia 31.May 2017

V Bruseli sa 1. júna 2017 uskutoční  konferencia o obehovom hospodárstve v krajinách V4. Akcia s názvom Circular Economy in V4 Countries – Current State and Challenges má predstaviť iniciatívy a aktivity týkajúce sa obehového hospodárstva  v krajinách  V4.

Ôsme vedecké svetové fórum – World Science Forum 22.May 2017

V poradí už ôsme svetové fórum World Science Forum o spoločenskej zodpovednosti výskumu a vedy, o hľadaní odpovedí na globálne výzvy z hľadiska zodpovednosti, dôležitosti a vplyvu vedy a politík týkajúcich sa vedy a výskumu sa  bude konať v dňoch 7. – 11. 11. 2017 v Jordánsku.

Jarná ITAPA 2017 19.May 2017

Jarné podujatie  ITAPA otvoria v utorok 23. mája v hoteli Bôrik v Bratislave podpredseda vlády SR a digitálny líder Slovenska Peter Pellegrini a primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

 

Vedec roka 2016: Slávnostné vyhlásenie výsledkov 16.May 2017

Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania Vedec roka 2016 sa uskutočnilo dňa 16. 5. 2017 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Slovenský vesmírny deň v Bratislave 15.May 2017

Za účasti zástupcov Európskej vesmírnej agentúry sa 11. 5. 2017 v Bratislave, v priestoroch CVTI SR, konal „Slovak Space Day“ (Slovenský vesmírny deň).

Nové usporiadanie sveta: Konferencia Science|Business o 9. RP 15.May 2017

Dňa 27. 6. 2017 sa uskutoční v Bruseli konferencia k 9. rámcovému programu s názvom New world order: Science, technology & trade.

Všetky aktuality

Tlač