Bratislava gets its virtual memory

16. 02. 2017

This article is available only in Slovak language.
The original article can be found on following link:

Bratislava získava svoju virtuálnu pamäť

Translate Slovak language version of this article to English by Google translate

Keywords:
projects

Areas:
Humanities, Other

Print    
Mapy Google Grónsko Uunartoq

Využívate aktivity Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti?

Áno
Nie