Day of rare diseases, we celebrate on February 28

17. 02. 2017

 

 

Keywords:
Health Sciences

Areas:
Medical Sciences

Video files

Print    
Pohľad na SPB/SFX experimentálnu stanicu, na stavbe ktorej sa SR podieľa

Využívate aktivity Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti?

Áno
Nie