4/2017

Slovenská spoločnosť Innovatrics opäť posúva hranice biometrie. Tentoraz je to prevratná technológia rozpoznávania tváre na mobilných a desktopových zariadeniach. Nová technológia je určená predovšetkým mobilným vývojárom a systémovým integrátorom, ale aj  bankovým a iným komerčným organizáciám, ktoré budú využívať biometriu tváre.

Celý článok si prečítajte tu.

Aktuality

Pozvánka na konferenciu Obnoviteľné zdroje energie 2017 27.Apr 2017

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, členská organizácia ZSVTS, Stavebná fakulta STU Bratislava a Slovenská komora stavebných inžinierov Vás pozývajú na 17. konferenciu so zahraničnou účasťou Obnoviteľné zdroje energie 2017.

Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2017 26.Apr 2017

Ústrednou témou podujatia, ktoré organizuje ZSVTS v spolupráci s MŠVVaŠ SR a SAV je Interdisciplinarita inžinierskych aplikácií.  Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 27. apríla 2017 v Bratislave.

Seminár: Výsledok | Patent | Licencia 18.Apr 2017

Seminár pre vedeckých pracovníkov zameraný na prenos výsledkov výskumu do praxe, ktorý organizuje CVTI SR.

Štartovacie granty ERC 10.Apr 2017

Európska výskumná rada (European Research Council, ERC) udelila ďalším 65 vedcom ERC granty v kategórii ERC Štartovacie granty (ERC Starting Grants) za rok 2016. Naposledy to bolo v septembri 2016.

Spolupráca Vyšehradskej skupiny v oblasti inovácií a digitálnej agendy 03.Apr 2017

V dňoch 27. – 28. marca 2017 sa vo Varšave uskutočnil CEE Innovators Summit, ktorý organizovala Poľská agentúra na podporu podnikania (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP) spoločne s Poľským rozvojovým fondom (PFR) a Medzinárodným vyšehradským fondom.

Ponuka doktorandského štúdia na FMFI UK Bratislave 20.Mar 2017

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave hľadá kvalifikovaných záujemcov a záujemkyne o štúdium doktorandských programov ponúkaných fakultou. Záverečný termín podávania prihlášok je 30. apríla 2017.

 

Deň inžinierov a technikov Slovenska 2017 18.Mar 2017

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) zorganizoval dňa 17. marca 2017 (piatok) o 10.00 hod. tlačovú besedu, ktorá sa uskutočnila v Dome ZSVTS, Koceľova 15, v Bratislave.

Výskumná agentúra začala zazmluvňovať tzv. fázované projekty 07.Mar 2017

Koncom februára 2017 začala Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie uzatvárať zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci výzvy na fázované projekty Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier (II. fáza) pre rozvinutejší región (kód OPVaI-VA/DP/2016/2.1.1-02) s celkovou alokáciou 5,9 milióna eur na výzvu.

Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2016 06.Mar 2017

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 1. marca 2017 desiaty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2016". Prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 13. apríla 2017.

Získaj štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike. 22.Feb 2017

Nemecká nadácia pre životné prostredie – Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) ponúka absolventom inžinierskeho stupňa štúdia možnosť získať štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike. Výška štipendia je 1060 € mesačne.

Všetky aktuality

Tlač
IFace3.0

Využívate aktivity Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti?

Áno
Nie