4/2017

Full article: Revolution in facial recognition technology – IFace 3.0

Print

Využívate aktivity Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti?

Áno
Nie