6/2017

Jubilejný 20. ročník oceňovania Vedec roka Slovenskej republiky sa uskutočnil 16. mája 2017 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Ocenenia za rok 2016 získali: v kategórii Vedec roka SR – prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.,  z FMFI Univerzity Komenského v Bratislave v kategórii Vedkyňa roka SR – Ing. Mária Omastová, DrSc., z Ústavu polymérov SAV v Bratislave, v kategórii Osobnosť roka v oblasti technológií – doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, v kategórii Osobnosť roka v programoch EÚ – prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a v kategórii Mladá osobnosť vedy Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING, z Chemického ústavu SAV v Bratislave.

Celý článok si prečítajte tu.

Aktuality

Zhrnutie odborných faktov k medializovanej téme výziev z OPVaI 16.Aug 2017

Zhrnutie odborných faktov k medializovanej téme výziev z OPVaI z Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR.

V rámci zrušenej výzvy neexistujú úspešní uchádzači 15.Aug 2017

Vzhľadom na zavádzajúce informácie o výzve na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja (DSV), ktorú sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan rozhodol zrušiť, uvádzame technicky správnu informáciu z portálu MŠVVaŠ SR.

Projekty uchádzajúce sa o podporu z EÚ zdrojov budú verejne odprezentované 15.Aug 2017

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan rokoval v pondelok 14. augusta 2017 so zástupcami univerzít, Slovenskej akadémie vied a Klubu 500. Partneri sa na stretnutí dohodli na intenzívnejšej spolupráci v oblasti čerpania eurofondov určených na výskum. Dohodnuté opatrenia v tejto oblasti majú názov Otvorená veda. Novinkou budú verejné prezentácie projektov, ktoré sa uchádzajú o podporu z EÚ zdrojov, úprava systému hodnotenia projektov, rovnako ako zvýšené nároky na odborných hodnotiteľov. 

Európsky deň výskumu 2017 – Road show Ahmedabád 14.Aug 2017

EURAXESS (Európska agentúra na podporu mobility výskumných pracovníkov) a Delegácie EÚ v Indii organizujú spoločne roadshow, pri ktorej sa budú môcť prezentovať výskumné inštitúcie členských štátov EÚ a štátov pridružených, s cieľom nadviazať kontakty medzi sebou a najmä s indickými výskumnými kapacitami.

Neformálne rokovania európskych ministrov pre výskum a inovácie 14.Aug 2017

V rámci estónskeho predsedníctva v Rade EÚ sa  dňa 25. júla 2017 v Tallinne uskutočnili neformálne rokovania európskych ministrov pre výskum a inovácie.

Ponuka práce v zahraničí 14.Aug 2017

Si v politike a technológiách ako doma? Rozhodni o náplni svojej práci v Bruseli!

Verejná konzultácia na tému výskum a inovácie 08.Aug 2017

Verejnú konzultáciu na tému výskum a inovácie, a ako znásobiť jej vplyv, vyhlásilo Estónske predsedníctvo v Rade EÚ, v snahe zhromaždiť názory kľúčových vedcov, finančníkov, novinárov, výkonných predstaviteľov podnikov, akademikov a tvorcov politiky.

Minister školstva rokoval s rektormi univerzít o podpore vedy a výskumu 13.Jul 2017

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa stretol na neformálnom rokovaní s niektorými rektormi slovenských výskumných univerzít. Na stretnutí hovorili o dvoch témach – výzve na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja (DSV) v oblastiach špecializácie RIS3 SK a ďalšej podpore výskumu a vývoja v Slovenskej republike.

Správa o investovaní do Európskej budúcnosti 12.Jul 2017

V júli 2017 zverejnila Európska komisia záverečnú správu poradnej skupiny na vysokej úrovni o maximalizácii dopadu európskych R&I programov. Záverečná správa nesie názov LAB – FAB – APP — Investing in the European future we want. 

Stretnutie ministrov školstva štátov EÚ a štátov strednej Ázie v Kazachstane 03.Jul 2017

V dňoch 22. – 23. júna 2017 sa v  Astane (Kazachstan)  stretli ministri školstva štátov Európskej únie a štátov strednej Ázie (Kazachstan, Kirgizsko, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan).

Všetky aktuality

Tlač