6/2017

Jubilejný 20. ročník oceňovania Vedec roka Slovenskej republiky sa uskutočnil 16. mája 2017 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Ocenenia za rok 2016 získali: v kategórii Vedec roka SR – prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.,  z FMFI Univerzity Komenského v Bratislave v kategórii Vedkyňa roka SR – Ing. Mária Omastová, DrSc., z Ústavu polymérov SAV v Bratislave, v kategórii Osobnosť roka v oblasti technológií – doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, v kategórii Osobnosť roka v programoch EÚ – prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave a v kategórii Mladá osobnosť vedy Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING, z Chemického ústavu SAV v Bratislave.

Celý článok si prečítajte tu.

Aktuality

Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti investícií, výskumu a inovácie, MSP a jednotného trhu 22.Jan 2018

Verejná konzultácia o fondoch EÚ v oblasti investícií, výskumu a inovácie, MSP a jednotného trhu prebehne v období od 10. januára do 8. marca 2018. Dotazník nájdete na stránkach Európskej komisie.

Nová sekcia na MŠVVaŠ SR 12.Jan 2018

V rámci kompetencií štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR vznikne na ministerstve nová sekcia, ktorá by mala zastrešovať oblasť výchovy a vzdelávania národnostných menšín s presahom kompetencií na všetky druhy škôl.

0patrenia na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov 05.Jan 2018

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zavádza ďalšie opatrenia na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov. Hlavné zmeny sa týkajú predchádzania rizík, zvyšovania informovanosti, povinného hodnotenie skupinami expertov a zjednodušenia komunikácie medzi riadiacimi orgánmi a žiadateľmi.

Odborný a koordinačný orgán MŠVVaŠ SR pre prípravu štátnych programov výskumu a vývoja 19.Dec 2017

Prvým zasadnutí sa 13. 12.  začala práca Odborného a koordinačného orgánu MŠVVaŠ SR pre prípravu štátnych programov výskumu a vývoja (ŠPVaV) na obdobie rokov 2018 –  2023.

Odborný a koordinačný orgán MŠVVaŠ SR pre prípravu štátnych programov výskumu a vývoja začal pracovať 15.Dec 2017

Prvým zasadnutí sa 14. 12. 2017  začala práca Odborného a koordinačného orgánu MŠVVaŠ SR pre prípravu štátnych programov výskumu a vývoja (ŠPVaV) na obdobie rokov 2018 – 2023.

Big Science Business Forum 2018 11.Dec 2017

CERN, EMBL, ESA, ESO, ESRF, ESS, European XFEL, F4E a ILL - pripravuje diskusné fórum s názvom Big Science Business 2018 (ďalej len BSBF2018), ktorého cieľom je prispieť k silnejšiemu, transparentnejšiemu a konsolidovanému trhu s tzv. Big Science v Európe v prospech vedy a podnikov.

Medzinárodný výskum čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka ZŠ 06.Dec 2017

Slovensko sa už po štvrtýkrát zapojilo do medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka ZŠ.

Prezident SR vymenoval 30 profesorov, apeloval na kvalitu školstva 05.Dec 2017

Prezident Andrej Kiska  4. decembra  2017 vymenoval 30 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl.

Medzi 1250 najlepších univerzít sa dostali len 3 slovenské 04.Dec 2017

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podľa rebríčka U.S. News – Best Global Universities Rankings patrí medzi 1250 najlepších svetových univerzít.

 

Projekty na podporu mobility vedeckých pracovníkov medzi Slovenskom a Francúzskom 28.Nov 2017

V Paríži schválili projekty na podporu mobility vedeckých pracovníkov medzi Slovenskom a Francúzskom.

Všetky aktuality

Tlač