8/2017

Z dôvodu technickej rekonštrukcie e-novín Vedecký kaleidoskop, nájdete všetky články z oblasti vednej politiky na vedecko-popularizačnom portáli VEDA na DOSAH.

Z dôvodu technickej rekonštrukcie e-novín Vedecký kaleidoskop, nájdete všetky články z oblasti vednej politiky na vedecko-popularizačnom portáli VEDA na DOSAH. Na pôvodnom portáli  e-novín Vedecký kaleidoskop zostáva iba rubrika Z médií a Aktuality.

Akcie CVTI SR

Ako recyklujem (výtvarná súťaž)

Voda a veda (fotografická súťaž)

 

Dianie v EÚ

Ciele Európy 2020: Kto napreduje, kto zaostáva a kde je Slovensko? (02. 08. 2017)

Opatrenia EÚ na predchádzanie radikalizácii a kybernetickej hrozbe (02. 08. 2017)

Pracovné miesta a stáže poskytne aj Európsky zbor solidarity (04. 08. 2017)

Dodržiavanie práva EÚ v členských krajinách (10. 08. 2017)

všetky články v rubrike Dianie v EÚ >>
 

Dianie na Slovensku

Jubilejný X. ročník študentského sympózia z medzinárodného práva a európskeho práva 2017 v Košiciach (01. 08. 2017)

Užšia spolupráca SAV a Univerzity Mateja Bela (03. 08. 2017)

Quo Vadis Recycling (07. 08. 2017)

Odporúčania medzinárodných expertov pre ústavy SAV (08. 08. 2017)

Uplatnite sa v službách diplomacie či európskych a medzinárodných inštitúciách!
(16. 08. 2017)

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum na výstave Agrokomplex 2017
(17. 08. 2017)

Zdravé stravovacie návyky u detí podporí aj EÚ (18. 08. 2017)

Nová odroda mäty piepornej je z Prešova (21. 08. 2017)

všetky články v rubrike Dianie na Slovensku >>
 

Informačné zdroje

Najnovšie európske trendy v oblasti zamestnanosti (01. 08. 2017)

Výskyt obezity u mládeže je na vzostupe (03. 08. 2017)

Ide Poľsko v našich stopách? (14. 08. 2017)

Ako si užiť v zdraví kúpanie sa v bazénoch (19. 08. 2017)

všetky články v rubrike Informačné zdroje >>
 

Medzinárodná spolupráca

všetky články v rubrike Medzinárodná spolupráca >>
 

Aktuality

Zhrnutie odborných faktov k medializovanej téme výziev z OPVaI 16.Aug 2017

Zhrnutie odborných faktov k medializovanej téme výziev z OPVaI z Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR.

V rámci zrušenej výzvy neexistujú úspešní uchádzači 15.Aug 2017

Vzhľadom na zavádzajúce informácie o výzve na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja (DSV), ktorú sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan rozhodol zrušiť, uvádzame technicky správnu informáciu z portálu MŠVVaŠ SR.

Projekty uchádzajúce sa o podporu z EÚ zdrojov budú verejne odprezentované 15.Aug 2017

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan rokoval v pondelok 14. augusta 2017 so zástupcami univerzít, Slovenskej akadémie vied a Klubu 500. Partneri sa na stretnutí dohodli na intenzívnejšej spolupráci v oblasti čerpania eurofondov určených na výskum. Dohodnuté opatrenia v tejto oblasti majú názov Otvorená veda. Novinkou budú verejné prezentácie projektov, ktoré sa uchádzajú o podporu z EÚ zdrojov, úprava systému hodnotenia projektov, rovnako ako zvýšené nároky na odborných hodnotiteľov. 

Európsky deň výskumu 2017 – Road show Ahmedabád 14.Aug 2017

EURAXESS (Európska agentúra na podporu mobility výskumných pracovníkov) a Delegácie EÚ v Indii organizujú spoločne roadshow, pri ktorej sa budú môcť prezentovať výskumné inštitúcie členských štátov EÚ a štátov pridružených, s cieľom nadviazať kontakty medzi sebou a najmä s indickými výskumnými kapacitami.

Neformálne rokovania európskych ministrov pre výskum a inovácie 14.Aug 2017

V rámci estónskeho predsedníctva v Rade EÚ sa  dňa 25. júla 2017 v Tallinne uskutočnili neformálne rokovania európskych ministrov pre výskum a inovácie.

Ponuka práce v zahraničí 14.Aug 2017

Si v politike a technológiách ako doma? Rozhodni o náplni svojej práci v Bruseli!

Verejná konzultácia na tému výskum a inovácie 08.Aug 2017

Verejnú konzultáciu na tému výskum a inovácie, a ako znásobiť jej vplyv, vyhlásilo Estónske predsedníctvo v Rade EÚ, v snahe zhromaždiť názory kľúčových vedcov, finančníkov, novinárov, výkonných predstaviteľov podnikov, akademikov a tvorcov politiky.

Minister školstva rokoval s rektormi univerzít o podpore vedy a výskumu 13.Jul 2017

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa stretol na neformálnom rokovaní s niektorými rektormi slovenských výskumných univerzít. Na stretnutí hovorili o dvoch témach – výzve na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja (DSV) v oblastiach špecializácie RIS3 SK a ďalšej podpore výskumu a vývoja v Slovenskej republike.

Správa o investovaní do Európskej budúcnosti 12.Jul 2017

V júli 2017 zverejnila Európska komisia záverečnú správu poradnej skupiny na vysokej úrovni o maximalizácii dopadu európskych R&I programov. Záverečná správa nesie názov LAB – FAB – APP — Investing in the European future we want. 

Stretnutie ministrov školstva štátov EÚ a štátov strednej Ázie v Kazachstane 03.Jul 2017

V dňoch 22. – 23. júna 2017 sa v  Astane (Kazachstan)  stretli ministri školstva štátov Európskej únie a štátov strednej Ázie (Kazachstan, Kirgizsko, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan).

Všetky aktuality

Tlač