Aktuality

Nová sekcia na MŠVVaŠ SR 12.Jan 2018

V rámci kompetencií štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR vznikne na ministerstve nová sekcia, ktorá by mala zastrešovať oblasť výchovy a vzdelávania národnostných menšín s presahom kompetencií na všetky druhy škôl.

0patrenia na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov 05.Jan 2018

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zavádza ďalšie opatrenia na zvýšenie transparentnosti a zjednodušenie čerpania eurofondov. Hlavné zmeny sa týkajú predchádzania rizík, zvyšovania informovanosti, povinného hodnotenie skupinami expertov a zjednodušenia komunikácie medzi riadiacimi orgánmi a žiadateľmi.

Odborný a koordinačný orgán MŠVVaŠ SR pre prípravu štátnych programov výskumu a vývoja 19.Dec 2017

Prvým zasadnutí sa 13. 12.  začala práca Odborného a koordinačného orgánu MŠVVaŠ SR pre prípravu štátnych programov výskumu a vývoja (ŠPVaV) na obdobie rokov 2018 –  2023.

Odborný a koordinačný orgán MŠVVaŠ SR pre prípravu štátnych programov výskumu a vývoja začal pracovať 15.Dec 2017

Prvým zasadnutí sa 14. 12. 2017  začala práca Odborného a koordinačného orgánu MŠVVaŠ SR pre prípravu štátnych programov výskumu a vývoja (ŠPVaV) na obdobie rokov 2018 – 2023.

Big Science Business Forum 2018 11.Dec 2017

CERN, EMBL, ESA, ESO, ESRF, ESS, European XFEL, F4E a ILL - pripravuje diskusné fórum s názvom Big Science Business 2018 (ďalej len BSBF2018), ktorého cieľom je prispieť k silnejšiemu, transparentnejšiemu a konsolidovanému trhu s tzv. Big Science v Európe v prospech vedy a podnikov.

Medzinárodný výskum čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka ZŠ 06.Dec 2017

Slovensko sa už po štvrtýkrát zapojilo do medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka ZŠ.

Prezident SR vymenoval 30 profesorov, apeloval na kvalitu školstva 05.Dec 2017

Prezident Andrej Kiska  4. decembra  2017 vymenoval 30 nových profesorov a profesoriek vysokých škôl.

Medzi 1250 najlepších univerzít sa dostali len 3 slovenské 04.Dec 2017

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach podľa rebríčka U.S. News – Best Global Universities Rankings patrí medzi 1250 najlepších svetových univerzít.

 

Projekty na podporu mobility vedeckých pracovníkov medzi Slovenskom a Francúzskom 28.Nov 2017

V Paríži schválili projekty na podporu mobility vedeckých pracovníkov medzi Slovenskom a Francúzskom.

Výzvy na čerpanie eurofondov v operačnom programe Výskum a inovácie (OP VaI) budú vyhlásené ešte v tomto roku 17.Nov 2017

Výzvy na čerpanie eurofondov v operačnom programe Výskum a inovácie (OP VaI) budú vyhlásené ešte v tomto roku.


<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>


Tlač