Bezplatný prístup na internet vo verejných priestoroch EÚ

14. 09. 2017

Európsky parlament schválil 12. 9. 2017  finančnú podporu pre vytváranie bodov bezplatného bezdrôtového prístupu na internet vo verejných priestoroch v EÚ.logo Európskeho parlamentu

Financie EÚ budú distribuované „geograficky vyváženým spôsobom“ na vyše šiestich tisícoch miest v celej Únii podľa zásady „kto prv príde, ten prv berie.“ Pilotný projekt by mal zabezpečiť bezplatné bezdrôtové pripojenie na internet v miestnych strediskách verejného života vrátane vonkajších priestorov prístupných širokej verejnosti, medzi ktoré patria napríklad knižnice, úrady či nemocnice.

Podmienky financovania

Podmienkou financovania je, aby verejné inštitúcie dokázali pokryť prevádzkové náklady bezdrôtového prístupového bodu aspoň počas obdobia troch rokov. Pripojenie musí byť ľahko prístupné, poskytované bezplatne a riadne zabezpečené.

Bezplatnosť pripojenia zo strany prevádzkovateľa prístupového bodu znamená aj upustenie od akejkoľvek komerčnej reklamy či využívania osobných údajov na komerčné účely. Z financovania budú automaticky vylúčené aj projekty, ktoré na danom mieste duplikujú podobné verejné alebo súkromné ponuky bezplatného bezdrôtového prístupu na internet.

 Prístup na internet by mal byť poskytovaný v jazykoch daného členského štátu a, pokiaľ je to možné, aj v ďalších jazykoch EÚ. 

„Iniciatíva WIFI4EU bola silnou politickou víziou, ktorá sa čoskoro stane realitou v celej EÚ. Potvrdzuje, že každý Európan  – bez ohľadu na to, kde žije alebo koľko zarába  – môže profitovať z vysokokvalitného wifi pripojenia. Európsku gigabitovú spoločnosť to posunie vpred, stane sa hospodársky konkurencieschopnou a sociálne inkluzívnou,‟ uviedol spravodajca nariadenia, poslanec Carlos Zorrinho (S&D, PT).

Zdroj:http://www.europarl.europa.eu/news/sk

Uverejnila: MI

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač