Big Science Business Forum 2018

11. 12. 2017

logo podujatiaDeväť z najväčších európskych vedeckých organizácií – CERN, EMBL, ESA, ESO, ESRF, ESS, European XFEL, F4E a ILL - pripravuje diskusné fórum s názvom Big Science Business 2018 (ďalej len BSBF2018), ktorého cieľom je prispieť k silnejšiemu, transparentnejšiemu a konsolidovanému trhu s tzv. Big Science v Európe v prospech vedy a podnikov, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju výskumných infraštruktúr. BSBF2018 bude novým "one-stop-shopom" na trhu Big Science v Európe.

Hostiteľom BSBF2018 je dánske ministerstvo vysokoškolského vzdelávania a vedy. Celkovo sa očakáva približne 1.000 účastníkov z európskych vedeckých organizácií a podnikov, ktorí majú záujem zapojiť sa do trhu s Big Science. Okrem zástupcov na vysoke úrovni z organizácie Big Science budú na podujatí prítomní aj ďalší odborníci z európskych veľkých vedeckých organizácií, ktorí predstavia pripravované iniciatívy a investície a budú k dispozícii pre účastníkov a záujemcov o spoluprácu.

Podujatie sa uskutoční v Kodani v dňoch: 26. 2. 2018 – 28. 2. 2018

Zdroj: SLORD

Viac informácií na stránke podujatia

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač