Európsky deň výskumu 2017 – Road show Ahmedabád

14. 08. 2017

EURAXES labEURAXESS (Európska agentúra na podporu mobility výskumných pracovníkov) a Delegácie EÚ v Indii organizujú spoločne roadshow, pri ktorej sa budú môcť prezentovať výskumné inštitúcie členských štátov EÚ a štátov pridružených, s cieľom nadviazať kontakty medzi sebou a najmä s indickými výskumnými kapacitami.

Názov podujatia: "Advancing Your Research Career in Europe: Funding and Fellowship Opportunities for Indian Researchers"

Dátum a miesto konania: 15. septembra 2017 Ahmedabad
Predbežné potvrdenie účasti: 23. mája 2017

Uzávierka registrácií: august 2017

Registrácia a ďalšie podrobnosti: EURAXESS India, india@euraxess.net

Základné informácie o akcii:

  • Príležitosť stretnúť sa  so zástupcami popredných európskych výskumných agentúr a nadácií (EÚ, Švédsko, Francúzsko, Nemecko, Nórsko).
  • Informácie o dostupných programoch mobility výskumných pracovníkov a o príležitostiach výskumnej spolupráce ponúkaných Európskou komisiou a ďalšími inštitúciami.
  • Príležitosť prezentovať Vaše výskumné aktivity a zviditeľniť Vaše meno v jednej z najrýchlejšie rastúcich technologicky-orientovaných ekonomík sveta.

Vzhľadom k úspešným účastiam v predchádzajúcich rokoch (Chandigarh, Kolkata) zastupiteľský úrad v Dillí túto akciu vrelo odporúča všetkým subjektom v oblasti vedy a výskumu so záujmom o využití potenciálu indických vedecko-technologických kapacít.

Zdroj: Veľvyslanectvo Českej republiky v Dillí

Fotozdroj: https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/india

 Uverejnila: MI

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač