Európsky vynálezca roka 2018

12. 10. 2017

logo Patentového úraduEurópsky patentový úrad (EPO) každoročne oceňuje vynálezcov z Európy a celého sveta, ktorí mimoriadne prispeli k sociálnemu rozvoju, technologickému pokroku a hospodárskemu rastu. Kandidáta môžete navrhnúť aj ak sám nie ste vynálezca.

Vyzývame ľudí z priemyselnej sféry, výzkumných ústavov, združení duševného vlastníctva a univerzít, aby podali svoje návrhy.
Ak chcete, môžete dokonca nominovať sami seba!

Kandidátov na cenu Európsky vynálezca  2018 možno navrhovať do 16. októbra 2017. Podmienkou je, aby navrhovaní vynálezcovia mali na svoj vynález udelený európsky patent, ktorý je doteraz udržiavaný v platnosti.

 
Ocenenie sa udeľuje v týchto kategóriách:

  • Priemysel
  • Výskum
  • Krajiny mimo EPO
  • Malé a stredné podniky
  • Celoživotné dielo


Viac info

Uverejnila:MI

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač