Inštitúcie a organizácie už môžu nominovať vedcov na Ceny za vedu a techniku v roku 2017

30. 08. 2017

cena za vedu a výskumUdeľovanie Ceny za vedu a techniku sa stalo tradičnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Oceňovanie sa koná už od roku 2014, kedy nahradilo dovtedy udeľovanú Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vybraní kandidáti budú ocenení v rámci slávnostného galavečera konaného počas Týždňa vedy a techniky 2017. MŠVVaŠ SR už spustilo prijímanie nominácií.
V roku 2017 ministerstvo školstva udelí Cenu za vedu a techniku v nasledovných kategóriách:

  1. Osobnosť vedy a techniky
  2. Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
  3. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
  4. Popularizátor vedy
  5. Vedecko-technický tím roka

    Vyplnené návrhové listy je potrebné zaslať najneskôr do 29. septembra 2017. Viac informácií o podujatí nájdete na stránke Týždňa vedy a techniky v sekcii O TVT - Podujatia organizátorov - Cena za vedu a techniku.

Uverejnila: MI

Zdroj: CVTI SR (TVT)

 

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač