Inžinieri a technici v inovačnom procese

14. 03. 2018

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied organizuje dňa 15. marca 2018 v Congress Hoteli Centrum, Južná trieda 2A v Košiciach Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2018 – FITS 2018. Ústredná téma má názov Inžinieri a technici v inovačnom procese.
 
Podujatie FITS má za cieľ poskytnúť priestor pre odborné príspevky prinášajúce informácie, skúsenosti a príklady úspešnej praktickej realizácie svojich myšlienok. Zároveň prináša diskusné fórum zástupcov rôznych oblastí súvisiacich s vedou, technikou, vzdelávaním i praxou.
 
Účasť na konferencii bude prínosom pre všetkých inžinierov a technikov  v najrôznejších oblastiach súkromného či verejného sektoru, aktívnych výskumníkov, manažérov, konzultantov, študentov, predstaviteľov štátnej správy a všetkých, ktorí majú blízko k technike a technickým inováciám.  

Konferencia FITS je pokračovaním tradície každoročných stretnutí členov ZSVTS  s názvom Fórum ZSVTS. Poskytuje spoločnú platformu pre inžinierov  a technikov z odborných oblastí pri hľadaní riešení ako odstrániť bariéry vo využití tvorivého potenciálu. S tým súvisí celý rad tém, ktoré si zasluhujú zvýšenú pozornosť, ako napríklad vzdelávanie a príprava pre inžinierske povolania, riadenie procesov výskumu a transferu výsledkov do praxe, motivácia mladých talentov a pod. Tieto a ďalšie témy budú diskutované nielen na tomto ročníku, ale aj na budúcich stretnutiach.

Partnerom podujatia je spoločnosť Solaris Consult, s.r.o., ktorá vykonáva aktivity v rámci mimoškolskej vzdelávacej činnosti; podporuje spoluprácu v oblasti aplikácie progresívnej technológie SWT (SkyWay Technologies) vo výskumných a projekčných prácach na Slovensku, v oblasti technického rozvoja technológie SWT, a tiež v oblasti tvorby vzdelávacích programov.

Informáciu poskytol: Ing. Jozef Krajčovič, CSc., EUR ING – vedúci úseku vedy a techniky ZSVTS, krajcovic@zsvts.sk

Viac informácií na www.zsvts.sk

Uverejnila: MB 

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač