Medzinárodný výskum čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka ZŠ

06. 12. 2017

logo MŠVVaŠ SRSlovensko sa už po štvrtýkrát zapojilo do medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka ZŠ. Na testovaní PIRLS 2016 sa zúčastnilo celkovo 340 000 žiakov, 330 000 rodičov, 16 000 učiteľov a 12 000 škôl zo 60 krajín celého sveta (z toho 10 bolo samostatných geografických alebo jazykových oblastí v rámci jednej krajiny).

Slovenskí žiaci 4. ročníka základných škôl dosiahli v čítaní významne lepší výsledok než je priemer škály PIRLS (500 bodov). V čítaní dosiahli 10-roční žiaci na Slovensku (535 bodov) porovnateľné výsledky s priemerom zúčastnených krajín EÚ (540 bodov), avšak významne nižšie ako je priemer krajín OECD (541 bodov).

Porovnateľný výkon ako žiaci SR dosiahli aj žiaci z Rakúska, Nemecka, Izraela a Portugalska. Na štúdii PIRLS 2016 sa zúčastnilo 24 krajín EÚ a 28 krajín OECD.

Viac na portáli MŠVVaŠ SR

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač