Minister školstva rokoval s rektormi univerzít o podpore vedy a výskumu

13. 07. 2017

logo MŠVVaŠ SRMinister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa stretol na neformálnom rokovaní s niektorými rektormi slovenských výskumných univerzít. Na stretnutí hovorili o dvoch témach – výzve na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja (DSV) v oblastiach špecializácie RIS3 SK a ďalšej podpore výskumu a vývoja v Slovenskej republike.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan si vypočul  pripomienky a výhrady rektorov  a ubezpečil ich, že ministerstvo vždy podporovalo a bude podporovať naše výskumné inštitúcie,“ uviedol.

Minister informoval rektorov o stave výzvy DSV, ktorej proces schvaľovania ešte nebol ukončený. Rektorom zároveň oznámil, že proces odborného hodnotenia doručených projektov v tejto výzve preverí, a to najmä z pohľadu Stratégie inteligentnej špecializácie a plnenia a uplatňovania ex ante kondicionalít, ktoré boli schválené na Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Rovnako tak preverí plnenie kritérií subjektmi, ktoré sa do výzvy prihlásili.

Celú informáciu si môžete prečítať na stránke Ministerstva školstva, vedy, vuskumu a športu SR

Plné znenie stanoviska výskumných univerzít SR a SAV (pdf súbor)

Aktuálne informácie z sa nachádzajú aj v rubrike  Z médií.

Uverejnila MI

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač