Nominácie na Cenu za vedu a techniku je možné podať do konca júna

18. 06. 2018

logo MŠVVaŠ SRMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom podporiť rozvoj vedy a techniky a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti udelí aj v roku 2018 najvyššie ocenenie v oblasti vedy a techniky „Cenu za vedu a techniku“.

Zaslané návrhy prerokuje Komisia pre posudzovanie návrhov na udelenie Ceny za vedu a techniku, ktorá ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR odporučí kandidátov na udelenie ceny. Vybraní kandidáti budú ocenení v rámci slávnostného galavečera konaného počas Týždňa vedy a techniky 2018 (5. – 11. november 2018).

Ministerstvo udelí Cenu za vedu a techniku pre rok 2018 v nasledovných kategóriách:

  1. Osobnosť vedy a techniky
  2. Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
  3. Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
  4. Popularizátor vedy
  5. Vedecko-technický tím roka

Vaše návrhy zasielajte na adresu Sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR a na e-mailovú adresu cenazaveduatechniku@minedu.sk. Termín bol predĺžený do 30. júna 2018

Viac na stránke NCP VaT

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač