Odborný a koordinačný orgán MŠVVaŠ SR pre prípravu štátnych programov výskumu a vývoja

19. 12. 2017

Prvým zasadnutí sa 13. 12.  začala práca Odborného a koordinačného orgánu MŠVVaŠ SR pre prípravu štátnych programov výskumu a vývoja (ŠPVaV) na obdobie rokov 2018 –  2023.logo MŠVVaŠ SR

Úlohou orgánu bude posúdiť Návrh tém ŠPVaV pripravených rezortom školstva, ktoré vychádzajú zo schválených priorít v Stratégii výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS 3 SK) a podkladov pripravených pracovnými skupinami pre jednotlivé prioritné oblasti výskumu a inovácií.

Viac informácií nájdete na portáli MŠVVaŠ SR

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač