Piata edícia V4 tréningu pre projektových manažérov v Bruseli

03. 09. 2018

logo SLORDCieľom V4 tréningu pre projektových manažérov je poskytnúť účastníkom detailnejšie informácie o pracovnom programe Horizont 2020 na roky 2018 – 2020, získať informácie o tvorbe a celom procese prípravy pracovného programu, vrátane dôležitých aktérov, ktorí vstupujú do prípravy, o hodnotení projektov, ale aj o fungovaní programu Horizont 2020 všeobecne. Tréning poskytne tiež informácie o oblasti auditu, ochrany práv duševného vlastníctva, otvoreného prístupu k výsledkom projektov, marketingu, komunikácie, otázok rodovej rovnosti a ďalších prierezových tém.

Počas tréningu budú môcť účastníci nadobudnúť užitočné kontakty na pracovníkov Európskej komisie, ďalších kľúčových európskych stakeholderov, projektových manažérov z V4 a EÚ a mnoho ďalších zástupcov, ktorí pôsobia v Bruseli.

Tréning je určený pre projektových manažérov, ktorí majú základné poznatky o programe Horizont 2020 a skúsenosti s jeho fungovaním, majú jasný zámer aktívne participovať alebo už v programe Horizont 2020 participovali a majú motiváciu a ambície zvýšiť tak svoje šance na úspech.

DÁTUM: 5. – 7.  december 2018

MIESTO: Brusel, Belgické kráľovstvo

TERMÍN NA REGISTRÁCIU: 17. október 2018 (17:00:00 hod. bruselského času)

Prihlásiť sa je možné pomocou uvedeného formulára, jeho vyplnením a odoslaním na e-mailovú adresu slord@cvtisr.sk

Zdroj: SLORD

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač