Piaty ročník medzinárodnej školy SFEL 2018

23. 05. 2018

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pripravila v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, European XFEL, GmbH v Hamburgu a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR ďalší ročník medzinárodnej vedeckej školy pod názvom „School of XFEL and Synchrotron Radiation Users – SFEL 2018“.

SFEL 2018

V rámci medzinárodnej Školy používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia „SFEL“ budú mať domáci i zahraniční vedci, študenti, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci možnosť vypočuť si prednášky popredných svetových odborníkov, zamerané na problematiku využitia rtg. lasera XFEL v Hamburgu, popredných EÚ zdrojov synchrotrónového i neutrónového žiarenia v rôznych vedných oblastiach (štruktúrna biológia, fyzika, chémia, materiálový výskum a informačné technológie).

Piaty ročník medzinárodnej „School of XFEL and Synchrotron Radiation Users – SFEL 2018“ sa uskutoční v dňoch 27.  31. mája 2018 v hoteli SOREA MÁJ v Liptovskom Jáne.

Pred nami je SFEL 2018

Bližšie informácie nájdete na stránkach:

NCP VaT

http: //sfel.sk

(MB)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač