Podporná schéma na návrat odborníkov zo zahraničia

23. 02. 2018
V roku 2017 ponúkli verejné inštitúcie v rámci Podpornej schémy na návrat odborníkov zo zahraničia 33 pracovných pozícií a na Slovensko sa vrátilo 5 špičkových, vysoko kvalitných odborníkov. Z uvedeného počtu pracovných pozícií je však stále otvorená možnosť prijatia ďalších 13 odborníkov.logo MŠVVaŠ SR
Informácie o stave implementácie podpornej schémy predložilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na dnešné rokovanie vlády SR. V informatívnom materiáli hodnotilo druhý ucelený rok, v ktorom mali verejné inštitúcie a občania Slovenskej republiky možnosť podporu využiť.
Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač