Prihláste sa do súťaže Inovatívny čin roka 2017

22. 02. 2018

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 16. januára 2018 jedenásty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2017“. Cieľom súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka“ je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov.

Prihlášky do súťaže možno podávať do 6. apríla 2018.

Súťaž je organizovaná v troch kategóriách:
1. výrobková inovácia
2. technologická inovácia
3. inovácia služby (netechnologický proces)

V každej kategórii budú ocenené riešenia, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach. Získajú finančnú odmenu v hodnote 7 000 €, 5 000 € a 3 000 €.

Počas doterajších desiatich ročníkov sa podnikatelia, združenia, výskumné organizácie a vysoké školy uchádzali o jednotlivé ceny s viac ako 300 inovatívnymi projektmi. Súťaž pre Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Do súťaže sa môže prihlásiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba - podnikateľ s bydliskom na území Slovenskej republiky. Prihlasuje sa produkt, proces alebo služba, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2017.

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 22. mája 2018 v rámci 25. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

Viac informácií nájdete na webovej stránke: https://www.siea.sk/inovativny-cin-roka-2017/

Uverejnila: MB

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač