Rezort školstva už má finálnu verziu dokumentu Učiace sa Slovensko

11. 10. 2017

Tlogo MŠVVaŠ SRakmer 260-stranový dokument s názvom Učiace sa Slovensko by sa mal stať východiskom pre pripravovanú reformu nášho vzdelávacieho systému od materských škôl až po celoživotné vzdelávanie. Autorský kolektív doň zapracoval aj mnohé z približne 4 000 pripomienok a podnetov, ktoré vzišli zo širokej verejnej diskusie otvorenej na jar tohto roku.
„Ide o rozsiahlu strategickú víziu na ďalších desať rokov a bude potrebné ju prepracovať do stručnejšej podoby a pretaviť ju do Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania,“ uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová s tým, že do konca roka sa rezort školstva pokúsi spracovať samotný program, ktorý by mohol byť predložený na rokovanie vlády. 
Viac informácií nájdete na stránke ministerstva .

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač