Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií

07. 05. 2018

Centrum vedecko-technických informácií SR si Vás dovoľuje pozvať na podujatie Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií, ktoré sa bude konať 22. mája 2018 o 9.00 hod. v hoteli Tatra v Bratislave.

Cieľom tejto aktivity je výmena poznatkov medzi odborníkmi, výskumnými inštitúciami, univerzitami, firmami a tvorcami politík. Významnou témou bude zodpovedný výskum a inovácie a potreba ich začlenenia do výskumu a vývoja.

Pozvánka na podujatie

Podujatie prinesie možnosť širšie predvídať a hodnotiť vplyv nových technológií, ktoré presahujú ich očakávané prínosy a riziká na trhu. Zdôrazňovať sa bude nepretržitá angažovanosť spoločenských aktérov počas procesu technologického rozvoja s cieľom lepšie zosúladiť proces a výsledky ich inovácie s hodnotami, potrebami a očakávaniami európskej spoločnosti.

Vytvorí sa tak platforma, kde tvorcovia technológií môžu stretnúť investorov, trénerov a potenciálnych partnerov pre spoluprácu.

Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku. ... So please, Register HERE.

Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií /plagát

AGENDA

Podujatie sa koná v rámci realizácie medzinárodných projektov EcoInn DanubeFabLabNetHubIT.

Miesto konania:  Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, 811 06 Bratislava – Staré Mesto, Slovensko

Organizátor pozýva startupy a inovatívne firmy na prezentáciu svojich nápadov počas konferencie v stánkoch alebo krátkym pitchom pred publikom. Prezentácia je bezplatná. Ak máte záujem prezentovať svoju spoločnosť počas podujatia, kontaktujte organizátora na ecoinn.danube@cvtisr.sk do 15. mája 2018.

Zdroj: CVTI SR

(MB)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač