Súťaž videoklipov k téme „bioeconomy“

04. 09. 2017

Infografika:bioeconomyV dňoch 14. – 17. 11. 2017 realizuje Európska komisia v Bruseli Informačný týždeň pri príležitosti otvorenia nových výziev programu H2020 – SC2. V rámci informačného týždňa sa dňa 16. 11. 2017 uskutoční otvorené stretnutie, aby sa predstavila revidovaná Európska stratégia – Akčný plán pre bioekonomiku.

Súčasťou podujatia bude možnosť prezentovať videoklipy, ktoré súvisia s problematikou bioekonomiky (výskum, technológie, inovácie, nové firmy, produkty). Záujemci o prezentáciu môžu prihlásiť krátke videoklipy s dĺžkou trvania max. 2 min. do súťaže, ktorá je otvorená do 6. 10. 2017 do 18. hod.

Uverejnila: MI

Zdroj: https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač