Univerzita Komenského je proti obmedzovaniu akademickej samosprávy

13. 06. 2018

logo UK v BratislaveMimoriadne zasadnutie Akademického senátu UK (AS UK),  sa uskutočnilo v stredu dňa 6. júna 2018 o 15.00 hod v Aule UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava). Dôvodom zvolania mimoriadneho senátu je aktuálna situácia, ktorá sa týka budúcnosti pôsobenia akademických samospráv a spôsobu riadenia univerzít na Slovensku. Reprezentanti verejných autorít, ako napríklad Republiková únia zamestnávateľov v dokumente Koncept reformy terciárneho vzdelávania na Slovensku z pohľadu RÚZ predkladajú také legislatívne úpravy v tejto oblasti, ktoré by znamenali kritické ohrozenie súčasného nastavenia pôsobnosti akademických samospráv.

AS UK sa ostro ohradzuje proti akýmkoľvek legislatívnym či iným aktivitám znamenajúcim zrušenie či obmedzenie súčasných kompetencií akademickej samosprávy v SR, ktorá je dôležitým pilierom demokracie. Nesúhlasíme s inými tzv. manažérskymi modelmi riadenia, zásahmi štátu či podnikateľských skupín do fungovania vysokých škôl.

AS UK vyzýva na širšiu celospoločenskú diskusiu o úlohách a zodpovednosti akademických samospráv v Európe 21. storočia.

Viac na stránke: https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/mimoriadne-zasadnutie-as-uk-k-pripravovanym-obmedzeniam-akademickej-samospravy-v-sr/

Zdroj:Univerzita Komenského v Bratislave, www.uniba.sk

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač