V Bratislave sa stretli odborníci na časticovú fyziku

19. 10. 2017

logo MŠVVaŠ SRŠtátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová v pondelok 9. 10. 2017 v Bratislave otvorila výročnú konferenciu s názvom ATLAS Week 2017 za účasti 300 špičkových odborníkov z celého sveta reprezentujúcich vedeckú kolaboráciu ATLAS CERN.

Výročná konferencia sa uskutočňuje v rámci vedeckej spolupráce Slovenskej republiky s Európskou organizáciou pre jadrový výskum so sídlom v Ženeve, ktorá je najvýznamnejšou medzinárodnou vládnou organizáciou v oblasti výskumu elementárnych častíc a štruktúry hmoty (skrátene CERN). Táto vedecká kooperácia je jedným z najúspešnejších príkladov multilaterálnej vedeckej spolupráce Slovenska.

Viac na stránke MŠVVaŠ SR

(MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač