V rámci zrušenej výzvy neexistujú úspešní uchádzači

15. 08. 2017

logo MŠVVaŠ SRVzhľadom na zavádzajúce informácie o výzve na podporu Dlhodobého strategického výskumu a vývoja (DSV), ktorú sa minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan rozhodol zrušiť, uvádzame technicky správnu informáciu z portálu MŠVVaŠ SR.

Hodnotiaci proces v rámci výzvy DSV nebol ukončený a pred odborným hodnotením boli ešte projekty z druhého kola výzvy. Projekty z prvého kola boli ešte predmetom preverovania splnenia podmienok udelenia príspevku. Vzhľadom na túto skutočnosť a na fakt, že pred ukončením hodnotiaceho procesu bolo rozhodnuté o zrušení výzvy, je zoznam organizácií, ktorý zneužívajú opoziční poslanci a médiá, absolútne irelevantný, zavádzajúci a hlavne neobsahuje zoznam víťazných projektov, pretože ten neexistuje.
Žiadnemu zo žiadateľov totiž ešte nebolo zaslané rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku a akékoľvek úvahy o úspešných projektoch v rámci výzvy DSV sú preto čisté špekulácie. So žiadnym zo žiadateľov nebola podpísaná zmluva.
Súčasne vzhľadom na schválenie nových prioritných oblastí Radou vlády pre vedu, techniku a inovácie (tzv. domén inteligentnej špecializácie) sa zvažovalo ešte opätovné plošné overenie toho, ako sú projekty v súlade s doménami inteligentnej špecializácie.
V zmysle záverov rokovania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR s partnermi z akademického a podnikateľského sektora momentálne prebiehajú procesy smerujúce k zrušeniu výzvy a jej čo najskoršiemu znovuvyhláseniu. O zrealizovaní tohto kroku budeme informovať." uvádza portál MŠVVaŠ SR

Zdroj: MŠVVaŠ SR

Uverejnila: MI

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač