Vedec roka SR 2017

06. 02. 2018

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú v tomto roku oceňovanie Vedec roka SR 2017. banner Vedec roka SR 2017

Toto ocenenie má za cieľ profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Návrhy na ocenenia môžu zasielať všetky štátne a súkromné inštitúcie zaoberajúce sa výskumom na adresu Centra vedecko-technických informácií do 15. 3. 2018. Všetky informácie a dokumenty o ocenení môžete nájsť na našom webe v sekcii Vedec roka SR.

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač