Vráťme školstvu racionalitu

23. 08. 2017

Robert RedhammerDnes je 240. výročie vydania nariadenia o reorganizácii školstva na našom území „Ratio educationis“  Máriou Teréziou (22. august 1777). Príznačné je to „ratio“. Aj dnes by sa nám zišlo. K obsahu, k efektívnosti, k relevantnosti...

Školstvo sa dotýka miliónov občanov. Učiteľov a ich kolegov, ale najmä detí, rodičov a príbuzných. Zaslúži si preto pozornosť celé. Zaslúži si ju najmä preto, lebo školy a učitelia formujú deti, študentov, budúce osobnosti a pripravujú ich na život. Formujú tak budúcnosť krajiny, národa.

Širší pohľad na koncovku

Ak sa trochu obzrieme, vidíme, že zamestnávatelia a priemyselné zväzy si už dlhšie ťažkajú na nedostatok odborníkov pre svoje podniky. Stavbári, chemici, konštruktéri, či informatici, no nielen tí. Mladí ľudia akoby nemali záujem študovať tie odbory, ktoré prax potrebuje. Školy ich nedokážu prefinancovať, a tak Slovensko asi príde o pracoviská škôl, ktoré potrebuje. A následne aj o firmy ktoré odídu za hranice s mnohými ďalšími pracovnými príležitosťami, nielen pre absolventov.

Čoraz viac mladých ľudí uteká z krajiny hneď po maturite. Paradoxne, často z obavy, že na Slovensku nenájdu dobré uplatnenie. Možno aj v dôsledku téz, že vraj školy pripravujú žiakov pre úrady práce. Škoda, že zamestnávatelia nerobia hlasnejší nábor na štúdium tých odborov, ktoré reálne potrebujú. Mládež i rodičia by sa lepšie orientovali pri výbere škôl a študijných odborov.

Priznajme si, že negatívnemu trendu napomáha aj zanedbané prostredie slovenských škôl v porovnaní napríklad s Brnom.....

Čo s tým?

Viac na blogu Roberta Redhammera  rektora  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Informácie nám poskytla Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita

Uverejnila: MI

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač