Vyhlásenie 15. ročníka súťaže dizajnu Národná cena za dizajn 2018

14. 02. 2018

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR vyhlasuje v poradí už 15. ročník celoštátnej súťaže Národná cena za dizajn.  Prihlasovanie diel do súťaže bude prebiehať v termíne 1. 3. – 18. 4. 2018 prostredníctvom online formuláru.

Súťaž je v roku 2018 zameraná na komunikačný dizajn a je určená pre profesionálnych grafických dizajnérov, študentov grafického dizajnu a súvisiacich odborných disciplín, iných odborníkov pracujúcich v oblasti komunikačného dizajnu a klientov v oblasti komunikačného dizajnu.

Práce je možné prihlasovať do nasledovných kategórií: profesionálny dizajn; študentský dizajn; dizajn s pridanou hodnotou. Súťaž bude vyhodnotená 30. júna 2018. Diela finalistov budú prezentované na výstave v mesiacoch október – november 2018. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 19. októbra 2018.

Registrácia online prihlášok a dokumentácie:  1. 3. – 18. 4. 2018. Online hodnotenie prác – 1. kolo: 7. – 18. 5. 2018.

Zber prác na hodnotenie: 20. – 21. 7. 2018. Hodnotenie práce porotou – 2. kolo: 18. –  20. 6. 2018. Vyhodnotenie súťaže: do 30. 6. 2018

Výstava NCD október - november 2018. Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien: 12. 10. 2018.

Súťažné podmienky 

Koordinátorka organizačného tímu NCD 2018:
Soňa Trubíniová, ncd@scd.sk; 02 204 77 315, +421 918 110 255 

Partneri:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úrad priemyselného vlastníctva SR

Kontakt:
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P.O. Box 131
814 99 Bratislava
ncd@scd.sk
www.scd.sk/ncd


FB: www.facebook.com/NarodnaCenaZaDizajn

YouTube

(MB)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač