Výzvy na čerpanie eurofondov v operačnom programe Výskum a inovácie (OP VaI) budú vyhlásené ešte v tomto roku

17. 11. 2017

Výzvy na čerpanie eurofondov v operačnom programe Výskum a inovácie (OP VaI) budú vyhlásené ešte v tomto roku. logo OP VaIMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na  8. zasadnutí  monitorovacieho výboru pre operačný program Výskum a inovácie v Bratislave predložilo a následne schválilo návrh na zmenu operačného programu, ktorý ovplyvní čerpanie eurofondov na oblasť inovácií ešte v tomto roku.

Celá informácia je na portáli MŠVVaŠ SR

 (MI)

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač