Zhrnutie odborných faktov k medializovanej téme výziev z OPVaI

16. 08. 2017

logo MŠVVaŠ SRZhrnutie odborných faktov k medializovanej téme výziev z OPVaI z Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK („PVVC“ – kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02) a Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR („DSV“ – OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03).

Viac na stránke MŠVVaŠ SR

Uverejnila: MI

Aktuálne číslo Všetky aktuality

Tlač