Archív

12. 05. 2012

2016

1/2016  2/2016  3/2016  4/2016  5/2016  6/2016 
7/2016  8/2016  9/2016  10/2016  11/2016  12/2016 

2015

1/2015  2/2015  3/2015  4/2015  5/2015  6/2015 
7/2015  8/2015  9/2015  10/2015
 11/2015 12/2015

2014

1/2014  2/2014  3/2014  4/2014  5/2014  6/2014
7/2014  8/2014  9/2014  10/204  11/2014  12/2014 

2013

1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013
7/2013 8/2013 9/2013 10/2013 11/2013 12/2013

Na archíve pracujeme!

Staršie príspevky nájdete na pôvodnom webovom sídle:

https://www.vedatechnika.sk/SK/enoviny

Tlač    
Slávnostné odovzdávanie Ceny SAV v r. 2017

Využívate aktivity Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti?

Áno
Nie