Stimuly podporia fabriky v regiónoch

11. 08. 2015

Ministerstvo hospodárstva pripravuje podporné balíčky pre tri fabriky v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, vytvoriť by mali takmer dvesto nových pracovných miest. Štát by ich mal podporiť investičnými stimulmi. Týkali by sa výroby nábytku, filtrov a vývoja elektroniky. Investori vo Fiľakove, Kežmarku a Michalovciach požadujú od štátu spolu asi 3,5 milióna eur. Ak štát prispeje, zaviažu sa, že vytvoria a päť rokov udržia nové pracovné miesta.

Televízna stanica STV 1_logo(07. 08. 2015; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 1/22; Marek Zgalinovič, Viliam Stankay, Jana Košíková)

Viliam Stankay, moderátor: „Ministerstvo hospodárstva pripravuje podporné balíčky pre tri fabriky v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, vytvoriť by mali takmer dvesto nových pracovných miest."

Jana Košíková, moderátorka: „Štát by ich mal podporiť investičnými stimulmi. Týkali by sa výroby nábytku, filtrov a vývoja elektroniky."

Marek Zgalinovič, redaktor: „Investori vo Fiľakove, Kežmarku a Michalovciach spolu požadujú od štátu asi tri a pol milióna eur. Ak štát prispeje, zaviažu sa, že vytvoria a päť rokov udržia nové pracovné miesta."

Viliam Páleník, Ekonomický ústav SAV: „Priamo sa týmto stimulom nedá vyhnúť, lebo v súčasnosti existuje pomerne nový fenomén akéhosi medzinárodného trhu s investíciami a štát, ktorý chce získať investíciu, musí ponúknuť nejaké daňové úľavy, alebo investičné stimuly."

Miriam Žiaková, hovorkyňa Ministerstva hospodárstva SR: „Všetky tri sú s vysokou mierou nezamestnanosti a v prípade, že budú schválené tieto návrhy, mohlo by vzniknúť stodeväťdesiat nových pracovných miest."

Marek Zgalinovič: „Pozrime sa na jednotlivé projekty. Vo Fiľakove plánuje rozšíriť fabriku výrobca nábytku, prácu tu nájde deväťdesiat sedem ľudí. Požaduje jeden a pol milióna eur daňových úľav."

EKOLTECH

– rozšírenie výroby nábytku

– požadovaná pomoc 1 479 127 €

– 97 nových pracovných miest

– pomoc na 1 pracovníka = 15 248 €

Marek Zgalinovič: „V Kežmarku vznikne päťdesiat pracovných miest pri výrobe filtrov. Investor požaduje jeden a štvrť milióna pomoci, a to vo forme dotácie a daňových úľav."

DELTRIAN

– rozšírenie výroby filtrov

– požadovaná pomoc 1 250 000 €

– 50 nových pracovných miest

– pomoc na 1 pracovníka = 25 000 €

Marek Zgalinovič: „Napokon ďalších deväťstotisíc eur dotácií a daňových úľav smeruje do Michaloviec, kde nájde prácu štyridsať prevažne vysokoškolsky vzdelaných ľudí v technologickom centre pre vývoj elektroniky."

BSH DRIVES AND PUMPS

– rozšírenie centra pre vývoj elektroniky

– požadovaná pomoc 896 665 €

– 40 nových pracovných miest

– pomoc na 1 pracovníka = 22 417 €

Viliam Páleník: „Je to pre ten región Michaloviec veľmi prospešné, aby tam tí vzdelaní ľudia ostali, a pri týchto vývojových centrách postupne sa môžu rozširovať a nabaľovať aj samotné výrobné prevádzky."

Marek Zgalinovič: „Z trojice regiónov je najvyššia nezamestnanosť v Kežmarku. Práve tu budú stáť pracovné miesta štát najviac peňazí. Kým napríklad vo Fiľakove je to v prepočte asi pätnásťtisíc eur na hlavu, vo výrobni filtrov v Kežmarku asi dvadsaťpäťtisíc eur na každého jedného nového zamestnanca."

Viliam Páleník: „Je to v dnešnom ponímaní bežný nový výrobný podnik a z tohto pohľadu tých dvadsaťpäťtisíc je pomerne veľa."

Marek Zgalinovič: „V minulosti však štát podporil nové pracovné miesta aj výrazne vyššími sumami. Aktuálne návrhy ministra hospodárstva musí ešte posúdiť vláda. Ministrovi sa mali žiadosti o stimuly dostať na stôl začiatkom septembra."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
sociálna a ekonomická geografia

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač