Pohľad do experimentálnej haly počas jej výstavby a razenia tunelov

Využívate aktivity Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti?

Áno
Nie