2016

12/2016 02. 01. 2017

STARTUP AWARDS 2016 bolo historicky najväčšie a najvýznamnejšie startupové podujatie na Slovensku, ktorého cieľom bolo vyzdvihnúť inovačný potenciál na Slovensku, sprostredkovať skúsenosti globálne úspešných podnikateľov slovenskej startupovej komunite a oceniť perspektívne slovenské technologické firmy.

Počas šiestich rokov existencie sa STARTUP AWARDS stalo jednou z najväčší národných súťaží pre startupy v Európe, ktoré každoročne pomáha slovenským startupom sa zviditeľniť doma aj v zahraničí. Startup Awards 2016 sa konal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

11/2016 01. 12. 2016

Slávnostné otvorenie trinásteho ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT), sa uskutočnilo v pondelok 7. novembra 2016 o 9.00 hod. v Zážitkovom centre vedy Aurelium na Bojnickej 3 v Bratislave. Tento rok bolo otvorenie o to výnimočnejšie, že v rámci neho prvýkrát verejnosti oficiálne bolo predstavené a otvorené nové Zážitkové centrum vedy Aurelium.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Odkaz na celý článok: Trinásty ročník TVT bol slávnostné otvorený

10/2016 31. 10. 2016

Európska noc výskumníkov je projekt podporovaný novým rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizon 2020, v časti – Marie Sklodowska-Curie actions. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním.

Odkaz na celý článok: Celoeurópska iniciatíva a projekt Researchers´s night

9/2016 30. 09. 2016

V rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa konala v dňoch  12. –  13. septembra 2016 v Bratislave, v priestoroch hotela Double Tree By Hilton, medzinárodná konferencia o podpore a rozvoji talentu, jedno z kľúčových podujatí v oblasti vzdelávania. Organizátorom konferencie je Centrum vedecko-technických informácií SR, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Celý článok - Talent ako budúcnosť Európy (1)

Celý článok - Talent ako budúcnosť Európy (2)

8/2016 31. 08. 2016

7/2016 03. 08. 2016

Dňa 1. 7. 2016 začína predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ.

6/2016 01. 07. 2016

Dňa 1. júna 2016 Ekonomický ústav SAV zorganizoval medzinárodný vedecký seminár – Vybrané riziká vývoja svetovej ekonomiky, ktorý sa stretol s veľkým záujmom. Podľa vyjadrení v prezentáciách špičkových osobností ekonomickej sféry, situácia svetovej ekonomiky prechádza komplikovaným vývojom, rastú riziká nedôvery a hrozby recesie.

Celý článok

5/2016 01. 06. 2016

Dňa 5. mája 2016 privítal generálneho riaditeľa Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Johanna-Dietricha Wörnera, ako aj ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana na pôde Slovenskej technickej univerzity rektor Robert Redhammer. Slovensko sa stalo „spolupracujúcim štátom“ ESA.  Naši vedci sa tak môžu intenzívnejšie zapájať do výskumných projektov ESA. STU má už dva „vesmírne“ projekty.

Celý článok

4/2016 12. 05. 2016

Po úspešných ohlasoch z minuloročnej súťaže Centrum vedecko-technických informácií SR opäť vyhlásilo súťaž Cena za transfer technológií na  Slovensku na rok 2016. Fotografie z minuloročnej súťaže.

Celý článok

3/2016 12. 05. 2016

Vedecký park Univerzity Komenského bol slávnostne otvorený 26. 2. 2016 s mottom: Dnes vyvíjame vašu budúcnosť.
Jeho primárne zameranie je na oblasti biomedicíny, biotechnológií, enviro-medicíny, ako aj na spoločenské výzvy 21. storočia v bioetike, práve a socio-ekonomike. Park výrazne prispeje k intenzívnejšiemu prepojeniu medzi jednotlivými fakultami UK a prinesie ešte viac príležitostí na spoluprácu vedcov, pedagógov a študentov. Park je platformou na vytváranie nových inovatívnych riešení reflektujúcich potreby trhu a budúce smerovanie EÚ.

Celý článok

2/2016 12. 05. 2016

Hosťom Vedy v CENTRE 28. 1. 2016 bol významný slovenský klinický a forenzný psychológ a psychoterapeut prof. PhDr. Anton Heretik, PhD., ktorý pôsobí na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ako uznávaný súdny znalec v oblasti psychológie už 35 rokov analyzuje a posudzuje agresivitu stoviek páchateľov závažných trestných činov. 

Celý článok

1/2016 12. 05. 2016

Dňa 26. januára 2016 sme privítali na pôde CVTI SR v Bratislavskej vedeckej cukrárni RNDr. Magdalénu Májekovú, PhD., z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV.
Ako sama v úvode  poznamenala k téme prednášky – ako vznikajú liečivá – „navrhovanie liečiv je pre ňu  zaujímavé dobrodružstvo".

Celý článok