2016

12/2016 02. 01. 2017

11/2016 01. 12. 2016

The Science and Technology Week in Slovakia 2016 will be open in 7th November in Bratislava. The main organizer is the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic in cooperation with the Slovak Centre of Scientific and Technical Information of SR (SCSTI SR) and the National Centre for the Popularisation of Science and Technology in Society.

9/2016 30. 09. 2016

V rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie sa konala v dňoch  12. –  13. septembra 2016 v Bratislave, v priestoroch hotela Double Tree By Hilton, medzinárodná konferencia o podpore a rozvoji talentu, jedno z kľúčových podujatí v oblasti vzdelávania. Organizátorom konferencie je Centrum vedecko-technických informácií SR, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Celý článok - Talent ako budúcnosť Európy (1)

Celý článok - Talent ako budúcnosť Európy (2)

8/2016 31. 08. 2016

7/2016 03. 08. 2016

The Slovak EU Presidency

6/2016 01. 07. 2016

Dňa 1. júna 2016 Ekonomický ústav SAV zorganizoval medzinárodný vedecký seminár – Vybrané riziká vývoja svetovej ekonomiky, ktorý sa stretol s veľkým záujmom. Podľa vyjadrení v prezentáciách špičkových osobností ekonomickej sféry, situácia svetovej ekonomiky prechádza komplikovaným vývojom, rastú riziká nedôvery a hrozby recesie.

Celý článok

5/2016 01. 06. 2016

Dňa 5. mája 2016 privítal generálneho riaditeľa Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Johanna-Dietricha Wörnera, ako aj ministra školstva, vedy, výskumu a športu Petra Plavčana na pôde Slovenskej technickej univerzity rektor Robert Redhammer. Slovensko sa stalo „spolupracujúcim štátom“ ESA.  Naši vedci sa tak môžu intenzívnejšie zapájať do výskumných projektov ESA. STU má už dva „vesmírne“ projekty.

Celý článok

4/2016 12. 05. 2016

Po úspešných ohlasoch z minuloročnej súťaže Centrum vedecko-technických informácií SR opäť vyhlásilo súťaž  Cena za transfer technológií na  Slovensku na rok 2016. Fotografie z minuloročnej súťaže.

Celý článok

3/2016 12. 05. 2016

2/2016 12. 05. 2016

1/2016 12. 05. 2016