Aktualizovaná periodická tabuľka

07. 01. 2016

Už niekoľko dní vyzerá periodická sústava prvkov inak ako ešte začiatkom decembra. Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu na prelome rokov oznámila, že do nej pribudli ďalšie štyri prvky, ktoré v  siedmej perióde chýbali. Je to určitý historický medzník. Názvy štyroch rádioaktívnych prvkov, ako ununtrium či ununpentium, sú len dočasné a čakajú na veľkolepejší názov, zrejme po významnej osobnosti.

Televízna stanica JOJ_logo(5. 1. 2016; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 18/25; Barbora Jánošová, Lucia Barmošová)

Lucia Barmošová, moderátorka: „Viete, koľko prvkov má periodická sústava? Už niekoľko dní vyzerá inak ako ešte začiatkom decembra. Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu totiž na prelome rokov oznámila, že do nej pribudli ďalšie štyri prvky. Budú sa prepisovať učebnice?"

Barbora Jánošová, redaktorka: „Takto vyzerala periodická tabuľka ešte pred mesiacom. Už niekoľko dní je však v siedmej perióde o štyri prvky viac."

prof. Ing. Peter Segľa, DrSc., oddelenie anorganickej chémie, FCHPT STU v Bratislave: „Posledné štyri prvky, ktoré v siedmej perióde chýbali. Siedma perióda sa budovala, môžeme povedať, viac ako sto rokov, čiže je to určitý historický medzník."

Barbora Jánošová: „Názvy týchto štyroch rádioaktívnych prvkov, ako ununtrium či ununpentium, sú len dočasné a čakajú na veľkolepejší názov, zrejme po významnej osobnosti."

prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.: „Majú veľmi krátky polčas rozpadu, čiže ich chemické vlastnosti sú pre nás len takou, povedal by som, veľkou neznámou."

doc. Ing. Vratislav Flemr, CSc., Ústav anorganickej chémie, Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe (telefonát, preklad z češtiny): „Sú to prvky, ktoré sa pripravujú v malom množstve, v množstve dokonca niekoľkých atómov, a ich stabilita sa počíta na zlomky sekundy."

Barbora Jánošová: „Ministerstvo školstva ale odkazuje – učebnice pre školákov sa rozhodne kvôli tomu meniť nebudú."

Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: „V tejto chvíli nie je nutné vymeniť všetky učebnice a aktualizovať ich, ale samozrejme budeme to robiť priebežne. A je dôležité povedať, že žiak nemusí ovládať úplne celú tabuľku periodických prvkov, iba určité základné prvky."

Barbora Jánošová: „S novinkami v periodickej sústave, o ktoré sa zaslúžili americkí, ruskí a japonskí vedci, vraj učiteľ môže žiakov oboznámiť aj ústne. Väčšinu ľudí táto informácia veľmi zaujala, aj keď si už toto školské učivo vôbec nepamätajú."

(začiatok ankety)

Opýtaná 1.: „Ja si už nepamätám z periodickej tabuľky asi nič."

Opýtaná 2.: „To bolo veľmi dávno."

Opýtaný 3.: „Som chemik, ale hanba – nehanba neviem, ktoré pribudli."

(koniec ankety)

Barbora Jánošová: „Toto bolo zrejme na dlhý čas posledné dopísanie prvkov do periodickej tabuľky. Myslíte, že raz bude ešte viac rozšírená táto tabuľka?"

prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.: „Toto by som nazval, že už je z oblasti špekulácie."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
chemické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač