Medaily SAV si prevzali traja vedci

28. 01. 2016

logo SAVČestnú plaketu SAV za zásluhy v biologických vedách odovzdal podpredseda SAV pre druhé oddelenie vied prof. RNDr. Karol Marhold, CSc., dvom vedcom z Botanického ústavu SAV – RNDr. Márii Zaliberovej, CSc.RNDr. Pavlovi Lizoňovi, CSc., a Medailu za podporu vedy si prevzal Ing. Štefan Zórad, CSc. z Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV.

RNDr. Mária Zaliberová, CSc. sa zaslúžila o prehĺbenie poznania v oblasti synantropnej vegetácie Slovenska. Okrem vedeckej činnosti venuje svoje úsilie pedagogickej činnosti na Prírodovedeckej fakulte UK a na Trnavskej univerzite.

RNDr. Pavol Lizoň, CSc. je popredný slovenský mykológ, venuje sa taxonomickému, nomenklatorickému, chorologickému a ekologickému výskumu húb vo svete a na Slovensku, tiež ochrane húb na Slovensku. Rozsiahle je jeho vedecké publikačné dielo a aktivity v medzinárodných a domácich vedeckých spoločnostiach.

Ing. Štefan Zórad, CSc. sa špecializuje na biologicky aktívne peptidy, resp. peptidové hormóny, na skúmanie ich účinkov na reguláciu metabolizmu, a tiež na vývoj analógov inzulínu, využívaných v súčasnej klinickej praxi. Jeho vedecký záber je interdisciplínárny, je členom excelentného tímu SAV, ktorý sa zameriava na výskum  neuroendokrinných a metabolických korelátov pri strese a depresii.

 

 Zdroj:

 Slovenská akadémia vied

(MI)

Tlač