Medzinárodná mobilita výskumných pracovníkov je aj chuť uplatniť skúsenosti doma

05. 01. 2016

logo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SRAká je motivácia tých, ktorí sa po skončení školy vracajú na Slovensko? Najčastejšie sú to osobné vzťahy. Čerství absolventi tu majú rodinu, priateľov, chcú si tu kúpiť nehnuteľnosť a usadiť sa na Slovensku. Ďalšími dôvodom je koniec študijného štipendia či chuť uplatniť skúsenosti doma a podporiť  tak vedu a výskum na  Slovensku.

V súčasnosti Slováci, ktorí pôsobia v zahraničí, no chcú sa vrátiť na Slovensko, aby svojimi skúsenosťami prispeli k skvalitneniu verejných služieb, správy veci verejných či podporili vedu a výskum, tak už môžu urobiť aj vďaka grantovej schéme Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
Ako uviedlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 17. decembra 2015, bola na zasadnutí Rady grantovej schémy Návrat odborníkov na Slovensko vyhodnotená prvá výzva na predkladanie pracovných pozícií inštitúciami verejného sektora. 
Schválených bolo 7 pozícií, z toho 3 pre mladých odborníkov a 4 pre expertov. Pozície predložili: Ekonomická univerzita v Bratislave, Ministerstvo financií (3 pozície), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky a Univerzita Komenského v Bratislave (Farmaceutická fakulta a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky). K trom pozíciám pre experta boli schválené aj inštitucionálne projekty.
Záujemcovia o príslušnú pozíciu sa budú prihlasovať priamo v organizáciách, ktoré pracovnú pozíciu predložili, pričom musia spĺňať požiadavky grantovej schémy najmä z hľadiska veku, dĺžky praxe a  štúdia, resp. pôsobenia na prestížnej výskumnej inštitúcii. O finančnú podporu sa môžu uchádzať, ak po úspešnom absolvovaní prijímacieho procesu uzatvoria pracovný pomer najneskôr 28. februára 2016.
Podrobné informácie o schválených pozíciách sú  zverejnené na Centrálnom informačnom portáli pre výskum, vývoj a inovácie v časti Podporná schéma Návraty (https://www.vedatechnika.sk/SK/O-SCHEME-NAVRATY/Stranky/default.aspx)

Dátum vyhlásenia výzvy: 17. 12. 2015

Dátum uzávierky predkladania žiadostí o pozíciu: termín stanovený inštitúciou vytvárajúcou pozíciu

Dátum uzávierky predkladania žiadostí o finančnú podporu: 11. 03. 2016.

 

 Zdroj:

 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 CVTI SR

 Spracovala: M. Izakovičová

Kľúčové slová:
projekty

Tlač