Nadané deti sú náročnejšie

13. 01. 2016

Deti, ktoré už v piatich rokoch vynikajú tým, čo všetko sa dokážu naučiť a čo ich zaujíma, obyčajne nesedia v laviciach bežných škôl. Svoj intelekt rozvíjajú v triedach, kde na nich učitelia kladú vyššie nároky. Preto nie je výnimkou, že už na strednej škole sa podieľajú na patentoch celospoločenského významu.

logo Televíznej stanice TA 3(2. 1. 2016; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 14/17; Lucia Lukošová, Zuzana Straková Wenzlová, Tomáš Novotný)

Tomáš Novotný, moderátor: „Deti, ktoré už v piatich rokoch vynikajú tým, čo všetko sa dokážu naučiť a čo ich zaujíma, obyčajne nesedia v laviciach bežných škôl. Svoj intelekt rozvíjajú v triedach, kde na nich učitelia kladú vyššie nároky. Preto nie je výnimkou, že už na strednej škole sa podieľajú na patentoch celospoločenského významu."

Lucia Lukošová, reportérka TA 3: „Jedenásťročná Ema si už v troch rokoch vedela prečítať rozprávku, dnes sa zaujíma najmä o spev a hru na klavír, skomponovala aj svoj prvý muzikál."

Ema Somolányiová, žiačka: „Budú tam vlastne piesne z mojej vlastnej tvorby a zrejme aj dej bude ovládaný mnou."

Lucia Lukošová: „Richardovi sa v škole zase páči individuálny prístup pedagógov a to, že im môžu tykať."

Richard Schindler, žiak: „Hodina je orientovaná skôr na takú diskusiu ako na memorovanie si faktov. Čo spočívalo napríklad v tom, že sme sedeli na koberci a rozoberali sme teda nejakú tému."

Lucia Lukošová: „Nadaní žiaci ešte pred nástupom do prvej triedy absolvovali psychologické a špecifické testy na rozvoj osobnosti, už v predškolskom veku preto vedia napríklad čítať, písať, zaujímajú sa o politiku, alebo píšu kuchárske knihy. Učitelia s nimi na hodinách riešia náročnejšie úlohy ako s ich rovesníkmi v klasických triedach. Navyše musia byť pripravení reagovať na všetky otázky."

Ivan Stodola, učiteľ školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave: „Musia mať špeciálne metódy, či už pracovné listy, kreatívne úlohy, analytické úlohy, aby sme zaujali ten ich intelekt."

Lucia Lukošová: „Žiaci so všeobecným intelektovým nadaním sa učia podľa špecifického vzdelávacieho programu zameraného na rozvíjanie ich talentu. Kladie napríklad väčší dôraz na cudzí jazyk, prírodovedu a matematiku. Študenti následne študujú na prestížnych amerických alebo anglických školách."

Jolana Laznibatová, riaditeľka školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave: „Ešte kým tu boli na strednej škole, tak už mali za sebou spoluprácu s Akadémiou vied a podiel na patente pre Alzheimerovu chorobu."

Lucia Lukošová: „Okrem tejto štátnej školy pre mimoriadne nadané deti existujú na Slovensku ešte štyri súkromné. Na ďalších tridsiatich základných školách sú zas vytvorené triedy pre žiakov s intelektovým nadaním."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis relácie)

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač