Nové Biomedicínske centrum SAV

20. 01. 2016

Slovenská akadémia vied má nové biomedicínske centrum. Slovenskí vedci sa rozhodli aj takýmto spôsobom posilniť výskum zameraný na zlepšenie zdravia pacientov. Viac informácií na redaktor Pavol Hudák z Rozhlasovej stanice Lumen.

 logo Rozhlasovej stanice Lumen(19. 1.2016; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 6/19; Pavol Hudák, Kristína Hatarová)

Kristína Hatarová, moderátorka: „Slovenská akadémia vied má nové biomedicínske centrum. Slovenskí vedci sa rozhodli aj takýmto spôsobom posilniť výskum zameraný na zlepšenie zdravia pacientov. Viac informácií na redaktor Pavol Hudák."

Pavol Hudák, redaktor: „Lucia Kučerová, riaditeľka Ústavu experimentálnej onkológie si sľubuje zjednodušenie administratívy projektov a tým pádom viac času a energie na vedeckú prácu."

Lucia Kučerová, riaditeľka Ústavu experimentálnej onkológie SAV: „Druhá vec je, že sa nám podľa mňa zjednoduší celkovo využívanie tých prístrojov. To sú veľmi drahé zariadenia, ktoré vyžadujú naozaj špecializovanú obsluhu, a to si naozaj nemôže dovoliť mať každý ústav svoje vlastné."

Pavol Hudák: „Riaditeľka nového biomedicínskeho centra Silvia Pastoreková hovorí o veľmi širokej palete najväčšieho pracoviska Slovenskej akadémie vied s takmer štyristo pracovníkmi."

Silvia Pastoreková, riaditeľka Biomedicínskeho centra SAV: „Hlavnú príležitosť vidím v tom, že ich začneme vnímať v súvislostiach, že budeme viac komunikovať, že sa poučíme jeden od druhého a že budeme môcť spoločne podávať projekty, riešiť vedecké úvahy a to určite zvýši úroveň vedeckého výskumu."

Pavol Hudák: „Podľa predsedu Slovenskej akadémie vied Pavla Šajgalíka je takéto zlúčenie krokom vpred."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Takisto sa spojili ústavy a vznikol Ústav vied o zemi, kde sa spojil Geofyzikálny ústav a Ústav geologický a takisto v treťom oddelení vzniklo Centrum psychologických a spoločenských vied, kde sa spojil Prognostický ústav, Ústav experimentálnej psychológie a Ústav spoločenských vied. Takže toto je tendencia a samozrejme máme v úmysle v tomto trende pokračovať."

Pavol Hudák: „Biomedicínske centrum bude sídliť v novom univerzitnom vedeckom parku, ktorý začali stavať pred dvoma rokmi. Okrem vedcov zo Slovenskej akadémie vied bude slúžiť aj vedcom z Univerzity Komenského a Ekonomickej univerzite v Bratislave."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o. (prepis vysielania)

(MI)

Kľúčové slová:
vedecké parky

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač