Nové chemické prvky

08. 01. 2016

Japonským vedcom sa podarilo objaviť štyri nové chemické prvky. Všetky vytvoril človek zrážaním atómov. Z nového objavu sa radujú chemici po celom svete. Štyri nové chemické prvky existujú iba zlomok sekundy, kým sa nerozpadnú. Zatiaľ majú iba pracovné názvy, ktoré sa odvodzujú od latinských čísel.

Televízna stanica Markíza_logo(6. 1. 2016; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 24/28; Dávid Vido, Mária Chreneková Pietrová, Jaroslav Zápala)

Mária Chreneková Pietrová, moderátorka: „Vďaka japonským vedcom musíme prepisovať učebnice na celom svete."

Jaroslav Zápala, moderátor: „Podarilo sa im objaviť štyri nové chemické prvky. Všetky vytvoril človek zrážaním atómov."

Dávid Vido, redaktor: „Z nového objavu sa radujú chemici po celom svete."

Kosuke Morita, vedúci výskumu: „Pre vedcov má toto väčšiu hodnotu ako olympijská zlatá medaila."

Dávid Vido: „Štyri nové chemické prvky existujú iba zlomok sekundy, kým sa nerozpadnú. Zatiaľ majú iba pracovné názvy, ktoré sa odvodzujú od latinských čísel."

Milan Drábik, predseda SNK IUPAC: „Týmito prvkami bude uzavretá takzvaná, ako my chemici hovoríme, siedma perióda periodickej sústavy prvkov."

Dávid Vido: „Oficiálne pomenovanie by teraz mal vymyslieť vedecký tím, ktorý prvky objavil."

Milan Drábik: „Častokrát, keď sme sa pozerali na periodickú tabuľku, tak niečo nám tu chýbalo, postupne sa dopĺňalo, no a teraz zdá sa, že je to už uzavreté."

Dávid Vido: „Pre vedcov je tento objav obrovským úspechom. Obyčajný človek z toho veľa úžitku nemá, musíme iba prepísať všetky učebnice."

Milan Drábik: „Pre žiačika učiť sa niečo viacej, pre rodičov nejak poopraviť si, že teda nie stotri, ale už sme pri stoosemnástke."

Dávid Vido: „Vedci chcú vo výskume a objavovaní nových prvkov pokračovať aj ďalej."

Kosuke Morita: „Keď už sme konečne dokázali existenciu prvku stotrinásť, plánujeme preskúmať dosiaľ neznáme teritórium prvku stodevätnásť."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.
(MB)

Kľúčové slová:
chemické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač